Obstrukční spánková apnoe/PGS/diagnostika

From WikiSkripta


Opakující se epizody změlčeného dýchání (hypopnoe) či dechové zástavy (apnoe) na pokladě kolapsu či zúžení horních cest dýchacích (hltanu) během spánku při zachovalém dýchacím úsilí. Apnoe a hypopnoe vedou k probouzecím reakcím, které fragmentují spánek, současně vyvolávají vzestup srdeční frekvence a krevního tlaku a poklesy saturace hemoglobinu kyslíkem.

Léčba[edit | edit source]

Pacient napojený na CPAP
  • V prvé řadě režimová opatření – redukce hmotnosti, abstinence kouření a večerní konzumace alkoholu a hypnotik, nespat na zádech.
  • Kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP, viz obrázek).
  • Chirurgické řešení (ORL či stomatochirurgie) při známé odstranitelné abnormitě, pokud není vzhledem ke komorbiditě (obezita, interní onemocnění apod.) nepřiměřené riziko operace.

Související články[edit | edit source]