Portál:Otázky z neurologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z neurologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z neurologie[upravit | editovat zdroj]

Obecná neurologie
Otázka Detaily obsahu, vysvětlivky
1. Poruchy vědomí definice, příznaky, hodnocení tíže (GCS), topická dg.
2. Poruchy řeči a dalších symbolických funkcí příznaky a topická dg. poruch fonace, artikulace, fatických, praktických a gnostických funkcí
3. Lobární kortikální syndromy syndrom frontálního laloku, syndrom parietálního laloku, syndrom temporálního laloku, syndrom okcipitálního laloku
4. Symptomy postižení hlavových nervů poruchy zrakové dráhy, okohybných nervů, trigeminu, centrální a periferní paréza n. facialis, vestibulocochlearis, postranního smíšeného systému, n. hypoglossus
5. Syndromy postižení mozkového kmene internukleární oftalmoplegie, alternující kmenové syndromy, bulbární syndrom, pseudobulbární syndrom, poruchy řeči, poruchy polykání atd.
6. Demence a kognitivní poruchy definice, projevy a klasifikace demence, příznaky dílčích kognitivních poruch, MCI
7. Syndromy postižení motorického systému příznaky a topická dg.: centrální a periferní paréza, syndromy z postižení jednotlivých úrovní kortikospinální dráhy a periferního motoneuronu
8. Extrapyramidový hypokinetický (parkinsonský) syndrom popis příznaků, patofysiologie, klasifikace příčin
9. Hyperkinetické extrapyramidové syndromy třes, chorea, dystonie, myoklonus, tiky − popis příznaků, patofyziologie, klasifikace příčin
10. Syndromy postižení zadní jámy lební a mozečku cerebelární syndrom − paleocerebelární a neocerebelární syndrom, vestibulární syndromy, bulbární syndrom, pseudobulbární syndrom, syndrom koutu mostomozečkového
11. Poruchy stoje a chůze poruchy držení těla a stability stoje, základní projevy poruch chůze, anatomicko-klinická klasifikace
12. Syndrom meningeální, syndrom nitrolební hypertenze klinické příznaky a zkoušky, likvorové a zobrazovací nálezy
13. Syndromy z postižení míchy a míšních kořenů syndrom zadních provazců míšních, syndrom postranních provazců míšních, syringomyelický syndrom, postižení epikonu, postižení konu, postižení kaudy
14. Syndromy postižení periferních nervů na horní a dolní končetině projevy a klinické známky léze n. medianus, ulnaris, radialis, femoralis, ischiadicus, tibialis, peroneus
15. Senzitivní poruchy poruchy povrchového a hlubokého čití, příznaky a topická dg. (např. u míšních lézí)
16. Svalová slabost: syndromy a základní diferenciální diagnostika myastenický syndrom, myopatický syndrom − dif. dg. s periferními a centrálními parézami
17. Pomocná vyšetření v neurologii – zobrazovací metody principy, indikace a základní nálezy nativních a kontrastních vyšetření rtg, CT a MR; SPECT a PET
18. Pomocná vyšetření v neurologii: metody klinické neurofysiologie principy, indikace a základní nálezy EEG, EMG, evokovaných potenciálů


Speciální neurologie
Otázka Detaily obsahu, vysvětlivky
1. Akutní, paroxysmální a chronické poruchy vědomí klasifikace, projevy, diferenciální dg. příčin − kolaps, synkopa, epileptické a neepileptické záchvaty, intoxikace, metabolické poruchy
2. Bolesti hlavy, neuralgie, neuropatická bolest a jiné algické syndromy klinické projevy, dif. dg., pomocná vyšetření, akutní a chronická terapie, profylaxe
3. Nitrolební a míšní nádory primární, metastatické a paraneoplastické postižení nervové soustavy – klinické projevy, dg. a dif. dg., zobrazovací nálezy, terapie
4. Záněty mozku a míchy přehled a projevy neuroinfekčních onemocnění, meningitidy, encefalitidy a myelitidy, abscesy a parazitární postižení mozku a míchy, likvorové nálezy, terapie
5. Ischemické cévní mozkové příhody klinické formy a jejich projevy, příčiny, patofysiologie, zobrazovací nálezy, terapie, prevence, profylaxe
6. Spontánní subarachnoidální a mozkové parenchymové krvácení klinické projevy, příčiny, patofyziologie, zobrazovací nálezy, terapie
7. Traumata kraniocerebrální a míšní komoce, kontuze mozková, difuzní axonální postižení, epidurální a subdurální hematom, míšní léze − klinické obrazy, dif. dg., vyšetření, terapie
8. Epilepsie klasifikace záchvatů a epileptických syndromů, diagnostika včetně typických EEG záznamů, terapie
9. Polyradikuloneuritidy a polyneuropatie akutní a chronické akutní a chronické autoimunitní neuritidy, metabolické a toxické neuropatie − klinické projevy, dif. dg., EMG, terapie
10. Nervosvalová onemocnění myopatie, myastenie, myotonie, myositis, amyotrofická laterální skleróza, klinika, EMG nálezy
11. Roztroušená skleróza mozkomíšní a další demyelinizační a autoimunitní onemocnění CNS klinické projevy, dg. a dif. dg., likvorové a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace
12. Neurodegenerativní onemocnění anatomická klasifikace (kortikální, subkortikální, míšní, mozečková), genetika, patologie, klinické projevy
13. Parkinsonova nemoc a další onemocnění s projevy parkinsonského syndromu klinické projevy, dg. a dif. dg., farmakologické testy a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace
14. Extrapyramidová onemocnění s hyperkinetickými projevy esenciální tremor a další příčiny třesu, Huntingtonova nemoc a další choreatická onemocnění, dystonické a myoklonické syndromy, Touretteův syndrom
15. Alzheimerova nemoc a další demenciální onemocnění epidemiologie a nosologická klasifikace, patologie, diagnostika, terapie
16. Kořenové syndromy, plexopatie, mononeuropatie a úžinové syndromy periferní paréza n. facialis, kořenové syndromy horní a dolní končetiny, sy brachiálního a lumbosakrálního plexu, loketního, karpálního a tarzálního tunelu...
17. Vertebrogenní syndromy algické syndromy krční a bederní, diskopatie, spondylogenní myelopatie, kořenové syndromy, diagnostika a terapie, komplikace
18. Poruchy spánku choroby s nadměrnou denní spavostí, s nekvalitním nočním spánkem a abnormální stavy během spánku
19. Dětská mozková obrna, neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění projevy, klasifikace, dif. dg., vyšetření, terapie
20. Vývojové dětské poruchy s abnormálními pohyby a poruchami chování Touretteův syndrom, ADHD, OCD, autismus... dif. dg., patofyziologie, terapie

Odkazy[editovat zdroj]

Externí odkazy