WHO klasifikace nádorů centrální nervové soustavy

Z WikiSkript

Zjednodušená verze WHO klasifikace tumorů centrální nervové soustavy z roku 2007.[1]

1. Nádory neuroepiteliální tkáně[upravit | editovat zdroj]

1.1. Astrocytární tumory
1.1.1 Pilocytický astrocytom (MKN-O 9421/1, WHO grade I)
1.1.1a Pilomyxoidní astrocytom (MKN-O 9425/3, WHO grade II)
1.1.2 Subependymální gigantocelulární astrocytom (MKN-O 9384/1, WHO grade I)
1.1.3 Pleomorfní xantoastrocytom (MKN-O 9424/3, WHO grade II)
1.1.4 Difúzní astrocytom (MKN-O 9400/3, WHO grade II)
1.1.5 Anaplastický astrocytom (MKN-O 9401/3, WHO grade III)
1.1.6.Glioblastom (MKN-O 9440/3, WHO grade IV)
1.1.6a Gigantocelulární glioblastom (MKN-O 9441/3, WHO grade IV)
1.1.6b Gliosarkom (MKN-O 9442/3, WHO grade IV)
1.1.7 Gliomtosis cerebri (MKN-O 9381/3, WHO grade III)
1.2. Oligodendrogliové nádory
1.2.1 Oligodendrogliom (MKN-O 9450/3, WHO grade II)
1.2.2 Anaplastický oligodendrogliom (MKN-O 9451/3, WHO grade III)
1.3. Oligoastrocytické nádory
1.3.1 Oligoastrocytom (MKN-O 9382/3, WHO grade II)
1.3.2 Anaplastický oligoastrocytom (MKN-O 9382/3, WHO grade III)
1.4. Ependymální nádory
1.4.1 Subependymom (MKN-O 9383/1, WHO grade I)
1.4.2 Myxopapilární ependymom (MKN-O 9394/1, WHO grade I)
1.4.3 Ependymom (MKN-O 9391/3, WHO grade II)
1.4.4 Anaplastický ependymom (MKN-O 9392/3, WHO grade III)
1.5. Nádory z plexus choroideus
1.5.1 Papilom choroidálního plexu (MKN-O 9390/0, WHO grade I)
1.5.2 Atypický papilom choroidálního plexu (MKN-O 9390/1, WHO grade II)
1.5.3 Karcinom z choroidálního plexu (MKN-O 9390/3, WHO grade III)
1.6. Ostatní neuroepiteliální nádory
1.6.1 Astroblastom (MKN-O 9430/3, WHO grade I)
1.6.2 Chordoidní gliom třetí komory (MKN-O 9444/1, WHO grade II)
1.6.3 Angiocentrický gliom (MKN-O 9431/1, WHO grade I)
1.7. Neuronální a smíšené neuronálně-gliální nádory
1.7.1 Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-Duclos) (MKN-O 9493/0)
1.7.2 Desmoplastický infantilní astrocytom/gangliogliom (MKN-O 9412/1, WHO grade I)
1.7.3 Dysembryoplastický neuroepiteliální tumour (MKN-O 9413/0, WHO grade I)
1.7.4 Gangliocytom (MKN-O 9492/0, WHO grade I)
1.7.5 Gangliogliom (MKN-O 9505/1, WHO grade I)
1.7.6 Anaplastický gangliogliom (MKN-O 9505/3, WHO grade III)
1.7.7 Centrální neurocytom (MKN-O 9506/1, WHO grade II)
1.7.8 Extraventriculární neurocytom (MKN-O 9506/1, WHO grade II)
1.7.9 Cerebellární liponeurocytom (MKN-O 9506/1, WHO grade II)
1.7.10 Papilární glioneuronální tumor (MKN-O 9509/1, WHO grade I)
1.7.11 Rozety tvořící glioneuronální tumor čtvrté komory (MKN-O 9509/1, WHO grade I)
1.7.12 Paragangliom (MKN-O 8680/1, WHO grade I)
1.8. Nádory pineální oblasti
1.8.1 Pineocytom (MKN-O 9361/1, WHO grade I)
1.8.2 Pineální parenchymální tumor střední diferenciace (MKN-O 9362/3, WHO grade II, III)
1.8.3 Pineoblastom (MKN-O 9362/3, WHO grade IV)
1.8.4 Papilární tumor pineální oblasti (MKN-O 9395/3, WHO grade II, III)
1.9. Embryonální nádory
1.9.1 Meduloblastom (MKN-O 9470/3, WHO grade IV)
1.9.1b Meduloblastom s extenzivní nodularitou (MKN-O 9471/3, WHO grade IV)
1.9.1c Anaplastický meduloblastom (MKN-O 9474/3, WHO grade IV)
1.9.2. Primitivní neuroektodermální tumor (MKN-O 9473/3, WHO grade IV)
1.9.2a Neuroblastom (MKN-O 9500/3, WHO grade IV)
1.9.3 Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor (MKN-O 9508/3, WHO grade IV)

2. Nádory hlavových a míšních nervů[upravit | editovat zdroj]

2.1 Schwannom (MKN-O 9560/0, WHO grade I)
2.2 Neurofibrom (MKN-O 9540/0, WHO grade I)
2.3 Perineuriom (MKN-O 9571/0, 9571/3, WHO grade I, II, III)
2.4 Maligní tumor z obalu periferního nervu (MPNST) (MKN-O 9540/3, WHO grade II, III, IV)

3. Nádory vycházející z meninx[upravit | editovat zdroj]

3.1 nádory z "meningotelu"
3.1.1 Meningeom (MKN-O 9530/0, WHO grade I)
3.1.1l Atypický meningeom (MKN-O 9539/1, WHO grade II)
3.1.1o Anaplastický meningeom (MKN-O 9530/3, WHO grade III)
3.2 Mesenchymální nádory
3.2.1 Lipom (MKN-O 8850/0)
3.2.2 Angiolipom (MKN-O 8861/0)
3.2.3 Hibernom (MKN-O 8880/0)
3.2.4 Liposarcom (MKN-O 8850/3)
3.2.5 Solitární fibrózní tumour (MKN-O 8815/0)
3.2.6 Fibrosarcom (MKN-O 8810/3)
3.2.7 Maligní fibrózní histiocytom (MKN-O 8830/3)
3.2.8 Leiomyom (MKN-O 8890/0)
3.2.9 Leiomyosarcom (MKN-O 8890/3)
3.2.10 Rhabdomyom (MKN-O 8900/0)
3.2.11 Rhabdomyosarcom (MKN-O 8900/3)
3.2.12 Chondrom (MKN-O 9220/0)
3.2.13 Chondrosarcom (MKN-O 9220/3)
3.2.14 Osteom (MKN-O 9180/0)
3.2.15 Osteosarcom (MKN-O 9180/3)
3.2.16 Osteochondrom (MKN-O 9210/0)
3.2.17 Haemangiom (MKN-O 9120/0)
3.2.18 Epithelioidní hemangioendoteliom (MKN-O 9133/1)
3.2.19 Hemangiopericytom (MKN-O 9150/1, WHO grade II)
3.2.20 Anaplastický hemangiopericytom (MKN-O 9150/3, WHO grade III)
3.2.21 Angiosarcom (MKN-O 9120/3)
3.2.22 Kaposiho Sarcom (MKN-O 9140/3)
3.2.23 Ewingův tumor - PNET (MKN-O 9364/3)
3.3 Primární melanocytární léze
3.3.1 Difúzní melanocytóza (MKN-O 8728/0)
3.3.2 Melanocytom (MKN-O 8728/1)
3.3.3 Maligní melanom (MKN-O 8720/3)
3.3.4 Meningeální melanomatóza (MKN-O 8728/3)
3.4 Ostatní neoplazie meningů
3.4.1 Hemangioblastom (MKN-O 9161/1, WHO grade I)

4. Nádory hemopoetických buněk[upravit | editovat zdroj]

4.1 Maligní lymfom (MKN-O 9590/3)
4.2 Plasmocytom (MKN-O 9731/3)
4.3 Granulocytární sarkom (MKN-O 9930/3)

5. Nádory ze zárodečných buněk[upravit | editovat zdroj]

5.1 Germinom (MKN-O 9064/3)
5.2 Embryonální karcinom (MKN-O 9070/3)
5.3 Yolk sac tumor (MKN-O 9071/3)
5.4 Choriokarcinom (MKN-O 9100/3)
5.5 Teratom (MKN-O 9080/1)
5.6 Smíšené zárodečné nádory (MKN-O 9085/3)

6. Nádory oblasti tureckého sedla[upravit | editovat zdroj]

6.1 Kraniofaryngeom (MKN-O 9350/1, WHO grade I)
6.2 Nádro z granulárních buněk (MKN-O 9582/0, WHO grade I)
6.3 Pituicytom (MKN-O 9432/1, WHO grade I)
6.4 Vřetenobuněčný onkocytom adenohypofýzy (MKN-O 8991/0, WHO grade I)

7. Metastatické nádory[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]