Crossing-over, jeho mechanismus a význam

Z WikiSkript

Průběh crossing-overu

Crossing-over je proces, během kterého dochází k výměně části DNA mezi dvěma homologními chromozomy. K výměně dochází v průběhu profáze (pachytene) v I. meiotickém dělení.

Mechanismus[upravit | editovat zdroj]

V profázi dojde k párování homologních chromozomů. Díky synaptonemálnímu komplexu se spojí v jeden útvar zvaný bivalent. U nesesterských chromatid dochází k překřížení (rekombinaci) částí chromozomů. V tomto místě dojde ke vzniku chiasmatu (0-2 na jeden crossing-over). Po rekombinaci chiasmata zanikají a dochází k dokončení redukčního dělení.

Rekombinace může být jednoduchá nebo vícenásobná. Při jednoduché rekombinaci dochází pouze k jednomu překřížení chromatid, zatímco u vícenásobné dochází k několikanásobnému překřížení (nejčastěji 2).

Crossing-over probíhá přibližně jednou nebo dvakrát u každého chromozomu. Výjimku tvoří chromozomy pohlavní, u kterých k rekombinaci docházet nemůže.

Význam[upravit | editovat zdroj]

Crossing-over je jeden z hlavních zdrojů genetické variability.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2009]. <http://www.stefajir.cz>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1594-3.