Rekombinantní DNA

From WikiSkripta

Schéma vzniku rekombinantní DNA v případě plazmidu

Rekombinantní DNA je uměle syntetizovaná DNA, která vzniká inzercí celého genu nebo jeho určité části do genomu jiného organismu. Rekombinantní molekuly (Rc-DNA) tedy obsahují úseky DNA rozdílných organismů. Vytvářejí se inzercí cizorodé DNA do vektoru, kterým může být bakteriální plazmid nebo fág.

Fágy jsou bakteriální viry, které mohou infikovat bakterii, rozmnožovat se v ní a zapříčinit lýzu bakteriálních buněk. Při lýze se do prostředí uvolní potomstvo fága, které může infikovat okolí.

Plazmid E. coli (tzv. pBR322, měří 4361 bp) má více restrikčních míst, na kterých se dá kruh DNA otevřít specifickými restrikčními endonukleasami. To umožňuje, aby se úsek cizorodé DNA, rozštěpené tím stejným enzymem, včlenil do plazmidu = rekombinoval, a vytvořil tak rekombinovaný plazmid. Rekombinované plazmidy se znovu vloží do bakterií, které se pak nechají namnožit, pod selekčním tlakem, tak je možné vytvořit klony bakterií, které nesou specificky restrikční fragment cizorodé DNA.

Příprava rekombinantní DNA začíná pokusem vložit množství víceméně náhodných restrikčních fragmentů do plazmidu, proto je zvlášť rozhodující rozpoznat konkrétní gen, což je možné tehdy, kdy je dostupná příslušná mRNA – ta se purifikuje a použije se na přípravu cDNA pomocí reverzní transkriptasy – výsledkem je radionuklidem značená molekula cDNA = tzv. sonda („probe“) – za osobitých podmínek se hybridizuje s genem, o který nám jde.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]