Klasifikace středoušních zánětů

From WikiSkripta

Rozlišujeme záněty:

  • hnisavé a nehnisavé;
  • akutní a chronické.
Akutní zánět středního ucha-exsudát vyklenuje membránu laterálně

Základními 4 typy mezotitid jsou:

  1. akutní tubotympanální katar (catarrhus tubae auditivae acutus, hydrotympanon);
  2. chronický tubotympanální katar (catarrhus tubotympanalis chronicus, sekretorická mezotitida, otitis media secretorica – OMS, klihové ucho – glue ear);
  3. akutní hnisavá mezotitida (otitis media suppurativa acuta, otitis media acuta – OMA)
  4. chronická hnisavá mezotitida (otitis media suppurativa chronica, otitis media chronica)

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.