Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Komplikace středoušních zánětů

Z WikiSkripta

Díky dostupné lékařské péči a antibiotikům je výskyt komplikací mezotitid relativně nízký. Nejčastěji vznikají jako komplikace chronických mezotitid s cholesteatomem.

Infekce se ze středouší může šiřit několika cestami:

 1. vrozenými preformovanými cestami;
 2. získanými preformovanými cestami;
 3. usurami v kosti;
 4. při osteotromboflebitidě.

Obecně lze komplikace rozdělit na:

 • otologické;
 • intrakraniální.

Otologické komplikace[upravit | editovat zdroj]

Koalescentní mastoiditida[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Mastoiditis.

Petrozitida[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o zánět sklípků hrotu pyramidy a vznik abscedujícího ložiska. V dnešní době dochází k této komplikaci jen ojediněle.
 • Klinicky popisujeme tzv. Gradenigův syndrom, který zahrnuje horečku, otoreu, retrobulbární bolest a diplopii.
 • V diagnostice se uplatňuje především CT.
 • Léčba spočívá v podání antibiotik, při neúspěchu lze zasáhnou chirurgicky (mastoidektomie, petrozektomie).

Paréza nervus facialis[upravit | editovat zdroj]

Labyrintitida[upravit | editovat zdroj]

Rozlišujeme 3 formy labyrintitidy:

 1. Perilabyrintitida: Při perilabyrintitidě cholesteatom poškozuje kostěné pouzdro labyrintu a vzniká labyrintová píštěl, kterou lze znázornit pomocí HRCT. Vnitřní ucho není infikováno. Dominujícím příznakem je vertigo.
 2. Serózní labyrintitida: V důsledku proniknutí mikroorganismů nebo jejich toxinů do vnitřního ucha dochází ke vzniku reverzibilního zánětu. Z klinických příznaků bývá přítomný tinnitus, hypakuze (percepční vada).
 3. Hnisavá labyrintitida: Vzniká proniknutím virulentních mikroorganismů do vnitřního ucha. Klinický obraz je vážný – těžké vertigo, tinnitus, nauzea, vomitus, nystagmus, poruchy rovnováhy. Velké nebezpečí tkví v možnosti rozšíření infekce na mozek a mozeček – stav je zapotřebí ihned řešit (ATB, labyrintektomie). Nevyhnutelným následkem onemocnění je hluchota.

Rezidua post otitidem mediam[upravit | editovat zdroj]

 • Atrofie, atelektáza bubínku, vápenaté inkrustace, perforace.

Nitrolební komplikace[upravit | editovat zdroj]

Mezi nitrolební komplikace řadíme:

 • meningitidu;
 • tromboflebitidu esovitého splavu
  • obvykle komplikace mastoiditídy, nejdřív vzniká perisinusoidní absces, pak nástěnný trombus, který se infikuje a šíří retrográdně i anterográdně,
  • vede k bakteriémií a vzniku sekundárních abscesů v plicích, endokardu i mozku,
  • léčba je chirurgická - mastoidektomie a odstranění splavu;
 • epidurální nebo mozkový absces,
 • subdurální empyém.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.