Kolorektální karcinom/patologie

From WikiSkripta

Prekancerózy[edit | edit source]

Za prekancerózu jsou považovány dysplastické adenomy (nádorové polypy) a další intraepitelové neoplázie, například DALM (Dysplasia Associated Lesions or Masses) u ulcerózní kolitidy. Riziko jejich maligního zvratu úzce souvisí se stupněm dysplazie.

Resekát tlustého střeva, viditelný jeden exofyticky rostoucí karcinom a dva adenomatózní polypy

Makroskopie[edit | edit source]

Na základě charakteru růstu lze odvodit možné komplikace onemocnění. Z hlediska makroskopie rozdělujeme KR-CA na tři skupiny:

 • exofytické (polypózní) – hlavní riziko je obstrukce lumen střeva (ileus) a vzácně invaginace střeva;
 • vyhloubené (exulcerované) – riziko je hlavně krvácení a perforace střevní stěny s následnou peritonitidou;
 • ploché (infiltrující) – dlouho mohou zůstávat klinicky němé.

Jako anulární karcinom nazýváme hlavně levostranné karcinomy rostoucí po celém obvodu střeva a vedoucí tak poměrně brzy ke stenózám se všemi důsledky. Naopak pravostranné karcinomy rostou především exofyticky.

Lokalizace nádorů dle četnosti [1]
 • levý tračník – 64 %;
  • rektum – 30 %;
  • sigmoideum – 26 %;
  • colon descendens – 8 %;
 • colon transverzum – 13 %;
 • colon ascendens – 9 %;
 • caecum – 14 %.

Mikroskopie[edit | edit source]

Histologie: tubulární adenokarcinom, barveno HE

Mikroskopicky se jedná především o adenokarcinom (v 95 % [2] ), rozlišujeme pak jejich diferenciaci:

 • G1 – dobře diferencovaný (tubulární nebo papilární);
 • G2 – středně diferencovaný;
 • G3 – nízce diferencovaný (solidně uspořádané) – s horší prognózou.

Dále máme ještě několik vzácnějších typů KR-CA – mucinózní (hlenotvorný) adenokarcinom (pro který je, jak název napovídá, typická tvorba extracelulárního hlenu), karcinom adenoskvamoźní a karcinom z prstenčitých buněk.

Staging[edit | edit source]

Ke klasifikaci KR-CA běžně používáme 2 klasifikační systémy

Stádium Popis
Stádium A tumor ohraničen střevní stěnou
Stádium B tumor zasahuje nebo proniká serózou
Stádium C1 tumor + pozitivní perikolické lymfatické uzliny
Stádium C2 tumor + pozitivní perivaskulární uzliny
Stádium D vzdálené metastázy
Srovnání TNM klasifikace a Dukes systému [4]
Stádium 0 Tis N0 M0 Dukes A
Stádium 1 T1 N0 M0 Dukes A
T2 N0 M0 DukesA
Stadium 2 T3 N0 M0 Dukes B
T4 N0 M0 Dukes B
Stadium 3 T1–4 N1–3 M0 Dukes C
Stadium 4 T1–4 N1–3 M1 Dukes D
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kolorektální karcinom/staging.

Metastazování[edit | edit source]

KR-CA metastazuje, jako většina karcinomů, primárně lymfogenně – do lokálních lymfatických uzlin. Později pak do vzdálených lymfatických uzlin a hematogenně nejčastěji do jater a plic. Pokročilé onemocnění se může šířit po peritoneu (tzv. karcinomatóza peritonea). Karcinomy rekta mají tendenci prorůstat do okolních orgánů (vagina, uterus, ureter, močový měchýř, ale i os sacrum). U žen je typický i výskyt metastáz ve vaječnících. Metastatický proces a komplikace s ním související může být v některých případech odhalen i dříve než samotný primární nádor.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
 2. WORLD CANCER RESEARCH FUND INTERNATIONAL,. Colorectal cancer statistics [online]. World Cancer Research Fund International, ©2015. Poslední revize 16/01/2015, [cit. 2015-11-13]. <https://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/colorectal-cancer-statistics>.
 3. ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. s. 300. ISBN 80-7262-260-9.
 4. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP. Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba [online]. [cit. 2015-11-13]. <http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • POVÝŠIL, Ctibor. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. s. 167-169. ISBN 978-807262-494-2.