Frenchayský test paže

Z WikiSkript

Frenchayský test paže (Frenchay arm test) je jednoduchý test, pomocí kterého hodnotíme motorické dovednosti horních končetin při ADL (activities of daily living – všedních denních činnostech). Tento test byl poprvé popsán DeSouzou a kol. v roce 1980. Nejčastěji je využíván ergoterapeuty pro vyšetření úchopu u pacientů po poranění mozku s pozměněnou úchopovou funkcí horní končetiny. Testuje úchop, manipulaci s předměty a koordinaci obou horních končetin. Toto hodnocení se nedoporučuje provádět u pacientů s poruchou porozumění z důvodu zadávání slovních instrukcí.

Výchozí pozice vyšetřovaného pro všechny úkoly je vždy vsedě s rukama v klíně.

Bodové ohodnocení[upravit | editovat zdroj]

Test se skládá z pěti činností. U každé činnosti se hodnotí pouze to, jestli pacient činnost provede nebo ne, nehodnotí se kvalita provedení.

 • 1 – provede
 • 0 – neprovede

Výsledný počet bodů je tedy 0−5.

Časová náročnost[upravit | editovat zdroj]

Provedení testu trvá zhruba 5–15 minut.

Potřebné pomůcky[upravit | editovat zdroj]

Pomůcky potřebné k provedení testu:

 • pravítko;
 • tužka;
 • papír;
 • válec (průměr 12 mm, délka 5 cm);
 • sklenice (do poloviny naplněná vodou);
 • pružinový kolíček na prádlo;
 • kolík (průměr 10 mm, výška 15 cm);
 • čtvercová podložka (10 cm);
 • hřeben na vlasy.

Testované činnosti[upravit | editovat zdroj]

Pacient je vyzván, aby:

 1. postiženou rukou přidržel pravítko a druhou rukou narýsoval linku; pro uznání bodu musí pacient pravítko držet pevně;
 2. postiženou rukou uchopil válec (průměr 12 mm, délka 5 cm) umístěný cca 15 cm od okraje stolu, následně ho zvedl do výšky cca 30 cm a znovu jej přemístil, aniž by válec upadl;
 3. postiženou rukou zvedl sklenici, která je umístěna cca 15–30 cm od okraje stolu a je do poloviny naplněna vodou, napil se z ní a poté ji opět vrátit na své místo, aniž by se cokoli rozlilo;
 4. postiženou rukou sejmul pružinový kolíček na prádlo z kolíku (průměr 10 mm, výška 15 cm, umístěný na 10 cm čtvercové základně), umístěného cca 15–30 cm od okraje stolu a přemístil jej na čtvercovou podložku; pacient nesmí upustit kolíček ani převrátit kolík;
 5. si postiženou rukou učesal vlasy (nebo česání imitoval) na temeni hlavy, poté směrem dozadu dolů a po obou stranách.

Modifikovaný Frenchayský test paže[upravit | editovat zdroj]

Existuje i rozšířená verze Frenchayského testu paže – Modifikovaný Frenchayský test paže (Modified Frenchay scale), kterou rozpracoval prof. Gracies a kol. v roce 2002. Tato verze testu zahrnuje 10 testovacích úkolů a má širší rozpětí skórování.

Bodové ohodnocení[upravit | editovat zdroj]

Hodnotí se body 0−10, zaměřujeme se i na kvalitu provedení.

 • 10 = provede
 • 5 = provede, ale s minimální kvalitou
 • 0 = neprovede
 • u bodů 0−5 se více zaměřujeme na kvantitu
 • u bodů 5−10 na kvalitu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HOSKOVCOVÁ, Martina. Rehabilitace pacientů po získaném poškození mozku. Metodická příručka pro odborníky pracující v oblasti neurorehabilitace [online]. Praha: Erudis, o.p.s., 2014. s. 6-12.
 • DE SOUZA, Lorraine, R. Langton HEWER a S MILLER. Assessment of recovery of arm control in hemiplegic stroke patients. 1. Arm function tests. International rehabilitation medicine (Int Rehabil Med). 1980, roč. 1, vol. 2, no. 1, s. 3-9, ISSN 0379-0797. DOI: 10.3109/09638288009163947.
 • GRACIES, Jean-Michel, et al. Five-step clinical assessment in spastic paresis. European journal of physical and rehabilitation medicine. 2010, roč. 46, vol. 3, s. 411-421, ISSN 1973-9095.