Kooperace imunokompetentních buněk v T imunitní odpovědi

Z WikiSkript

Buněčně zprostředkovaná imunitní reakce je jakákoli odpověď, v níž protilátky hrají podřadnou roli. Hlavním úkolem je eliminace buněk infikovaných virem. Efektorovými buňkami, které jsou schopné tyto cílové buňky lyzovat, jsou cytotoxické lymfocyty – Tc.

Doplňující informace[upravit | editovat zdroj]
  • Tc se vyvíjejí z prekurzorů po kontaktu s antigenem, a to tak, že antigen je po vniknutí do organismu pohlcen APC (antigen prezentující buňka) a po zpracování jsou na povrchu APC vystaveny fragmenty antigenu, některé spolu s molekulami I.třídy, jiné s molekulami II.třídy HHK. Komplexy antigenu a molekul I.třídy jsou rozpoznány receptory Tc lymfocytů za přispění molekuly CD8,
  • antigeny s molekulami II. třídy jsou rozpoznány lymfocyty TH buněk za pomoci molekuly CD4,
  • vazba antigenu na TCR představuje důležitý signál pro aktivaci T buněk,
  • doplňující signály obstarávají adhezivní molekuly, podobně jako u B lymfocytů,
  • TH i Tc se začnou dělit k čemuž přispívají i cytokiny: IL-1 produkovaný APC buňkou, IL-2 produkovaný TH lymfocyty,
  • zralé Tc lymfocyty rozeznají prostřednictvím svého receptoru infikované buňky, které vyjadřují na svém povrchu virový antigen a molekulu I.třídy,
  • Tc se váže na cílovou buňku a prostřednictvím hydrolytických enzymů a proteinů (perforin) obsažených ve vezikulech buňku zabíjejí,
  • cytotoxický lymfocyt tento dramatický děj přežívá a může zabíjet další cílové buňky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <https://www.stefajir.cz/>.