Portál:Nutriční terapie

Z WikiSkript

Nutrice ico.png     Nutriční terapie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
  • Otázky 1. ročník
  • Otázky 2. ročník
  • Otázky 3. ročník
Externí odkazy
Pracoviště


1. ročník oboru nutriční terapeut – prezenční forma studia
Chemie potravin
Biochemie a metabolismus
Základy klinické medicíny
První pomoc
Zdravotnická psychologie a komunikace
Základy vědecké práce
Další předměty
2. ročník oboru nutriční terapeut – prezenční forma studia
Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa
Toxikologie
Potravinářské zbožíznalství a potravinářská technologie
Pediatrie se zaměřením na výživu
Nutriční propedeutika
Mikrobiologie a imunologie
Další předměty
3. ročník oboru nutriční terapeut – prezenční forma studia
Ekonomie výživy
Dietologie a klinická výživa
Poruchy příjmu potravy
Sportovní výživa
Obecná epidemiologie a základy vědecké práce
Základy řízení
Organizace zdravotnictví a sociální péče
Řízení a ekonomika zdravotnických provozů
Rehabilitace nemocných v intenzivní péči
Aplikovaná pedagogická psychologie
Právní vědy
Klinická informatika
Další předměty