Kardiomarkery (1.LF, NT)

Z WikiSkript

Diagnostika IM[upravit | editovat zdroj]

Nejzávažnějším typem ischemického poškození je akutní infarkt myokardu. Přechodná a plně reversibilní ischémie myokardu se nazývá angina pectoris. Klinické projevy:

Klasické testy v diagnostice IM[upravit | editovat zdroj]

Testovaný enzym Norma Počátek vzestupu Maximum Normalizace Násobek v maximu
Aspartátaminotransferáza (AST) < 0,67 μkat/l 4–8 h 16–48 h 3–6 d Do 25
Kreatinkináza (CK) muži < 3,2 μkat/l 3–6 h 16–36 h 3–5 d Do 25
ženy < 2,4 μkat/l
Izoenzym CK-MB < 0,4 μkat/l, < 6 % z celkové aktivity CK
Laktátdehydrogenáza (LD) < 8 μkat/l 6–12 h 24–60 h 7–15 d Do 8
Izoenzymy LD

Nové testy v diagnostice IM[upravit | editovat zdroj]

Myoglobin, CK MB mass a Troponin, jejich sérové hladiny v průběhu ischemie myokardu
Myoglobin
 • cytoplazmatická bílkovina, zdroj O2 v anaerobní fázi kontrakce
 • v krvi za 0,5–2 h po IM (citlivost 4–5 hodin)
 • má malou molekulu (Mr = 17 100), rychle se ztrácí z krve přes glomeruly
 • Norma
 • M < 92 µg/l
 • Ž < 76 µg/l
Izoenzym CK-MB mass (stanovení antigenu)
 • koncentrace se uvádí v hmotnostních jednotkách (µg/l) !!
 • na antigen reagují i degradované molekuly (vyšší citlivost)
 • Norma: < 5 µg/l

(obr.: troponin complex)

Testovaný enzym Počátek vzestupu Maximum Normalizace Násobek v maximu
Myoglobin 0,5–2 h 6–12 h 0,5–1 d Do 20
Troponin T 3,5–10 h 12–18 h (3–4 d) 7–20 d Do 300

Doporučený postup biochemického vyšetření při podezření na AIM[upravit | editovat zdroj]

První náběr při přijetí – STATIM
 • CK, CK-MB
 • Myoglobin – obtíže trvající 2–12 hod, normální renální funkce
 • Troponin T:
 • a) do 8 hodin k vyloučení AIM
 • b) po 12 hod diagnostika mikroinfarktů
Další náběry
 • 2. Náběr za 6 ± 2 hod (CK, CK-MB, troponin T, Myoglobin)
 • 3. Náběr za 12 ± 2 hod (CK, CK-MB pokud není jasná diagnóza, nebo rozsah postižení)
 • 4. Náběr za 24 ± 2 hod – výjimečně

Interpretace výsledků[upravit | editovat zdroj]

Myoglobin[upravit | editovat zdroj]

 • < 30 µg/l
 • normální u zdravých, v období mezi 6–10 hod vylučuje AIM
 • 30–70 µg/l
 • pokud koncentrace vzroste do 1 hod na méně než 40 µg/l, IM může být vyloučen
 • > 70 µg/l
 • při vyloučení poškození kosterního svalstva, IM

Troponin T[upravit | editovat zdroj]

 • < 0,05 µg/l – IM lze vyloučit, opakujeme za 10–12 hod
 • 0,05–0,1 µg/l – doporučuje se opakovat vyšetření za 1 hod
 • 0,1–3 µg/l – poškození myokardu
 • > 3 µg/l – masivní poškození myokardu

Troponin I[upravit | editovat zdroj]

 • <0,1 µg/l – lze vyloučit IM
 • 0,6–1,5 µg/l – dle WHO jde o průkaz IM
Potvrzení reperfuse myokardu
Analyt Reperfuse myokardu
Úspěšná Neúspěšná
C1–C0 (µg/l) Tmax–T0(h) Tmax–T0(h)
Myoglobin > 150 < 3 > 12
CK MBmass > 10 < 8–12 > 12
Troponin T > 0,2 < 14 > 14
Troponin I > 100 < 14 > 14

Natriuretické peptidy[upravit | editovat zdroj]

Struktura BNP
 • Hormony syntetizovány v kardiomyocytech srdečních předsíní a komor
 • Udržují elektrolytovou a volumovou homeostázu
 • ANP, BNP – produkovány kardiomyocyty
 • CNP – produkován buňkami endotelu cév a renálního epitelu


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]