Klasifikace minerálních látek (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Podle množství (velmi variabilní hledisko):

 • majoritní (makroelementy) > 100 mg/kg (ppm) = 0,01 %
 • minoritní 10–100 mg/kg
 • stopové (mikroelementy) < 10 mg/kg
  • Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn
 • ultrastopové < 1 μg/kg (ppb)

Podle fyziologického významu:

 • esenciální (nezbytné, obligatorní), funkčně prospěšné
  • Na, K, Mg, Ca, P, S
  • Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Mo, Cr, Se, I, F, B, Si
aditivní látky (doporučené denní dávky v mg)
Ca 800 mg P 800 mg Fe 14 mg
Mg 300 mg Zn 15 mg I 0,15 mg
 • neesenciální (fyziologický indiferentní)
  • Li, Rb, Cs, Ti, Au, Sn, Bi, Te, Br, Al
 • toxické
  • Pb, Cd, As, Hg
  • Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Se, Al, Sn (legislativa)
toxické anionty: NO3-, NO2- (legislativa), CN-, SCN-
radionuklidy: nuklidy s nestabilním jádrem, podléhající radioaktivnímu rozpadu


 • formy výskytu
 • elementární forma
 • ionty (volné, hydratované)
 • málo rozpustné anorganické a organické sloučeniny
 • komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy
 • komplexní sloučeniny s organickými ligandy
 • kovalentní sloučeniny (nekovů a polokovů)
 • organokovové sloučeniny
 • komplexy s proteiny, metaloproteiny (katalyzátory, transportní, zásobní látky)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]