Charakteristika toxikologie

Z WikiSkript

Můžeme se setkat se dvěma různými přístupy toxikologických zkoumání.

Experimentální toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Experimentální toxikologie se zabývá studiem účinků, toxicity, míry poškození orgánů při podání známé látky. Zaměřuje se především na zkoumání dispozice látky v organismu, kinetiky účinku a následnou biotransformaci. Jsou zde však etické otázky a problémy, které je třeba mít na zřeteli při provádění studií.

Analytická toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Analytická toxikologie je zaměřena na identifikaci neznámých nox a jejich metabolitů. Využívá se zejména chemická identifikace pro diagnostiku otrav.

Otravy[upravit | editovat zdroj]

Otravy můžeme rozdělit na akutní a chronické. Toxikologické zkoumání neznámé látky se provádí různými testy, které jsou vybrány na základě obecných zvyklostí a zkušeností a také dle klinických příznaků případné otravy.

Obory toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Ekotoxikologie[upravit | editovat zdroj]

Ekotoxikologie zkoumá rizika zamoření životního prostředí toxickými látkami spíše z chronického hlediska, sleduje čistotu vody, vzduchu, půdy, možnost přenosu nox do potravin aj.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ekotoxikologie.

Potravinářská toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Potravinářská toxikologie sleduje např. rezidua v potravinách konzervans, barviva, sladidla, mykotoxiny, antibiotika, nitrosoaminy aj. Existují normy a předpisy, které přesně stanovují jaké látky, případně v jakém množství, se mohou v potravinách vyskytovat.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Potravinářská toxikologie.

Průmyslová toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Průmyslová toxikologie se zabývá především dodržováním pracovní hygieny. Do tohoto odvětví spadají ochrana pracovního prostředí a preventivní programy. I zde existují přesné normy a předpisy, které je nutno dodržovat.

Vojenská toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Vojenská toxikologie je speciální obor zabývající se bojovými otravnými látkami a chemickými látkami, které mohou být využity pro vojenské účely. Klasifikace otravných látek:

  • Letální otravné látky
- Nervově-paralytické látky
- Zpuchýřující otravné látky
- Dusivé otravné látky
- Všeobecně jedovaté látky
  • Neletální látky
- Zneschopňující látky
- Dráždivé látky
  • Potenciální otravné látky
  • Fytotoxické látky
  • Toxiny živočišného, rostlinného a mikrobiálního původu

Klinická toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Klinická toxikologie se zaobírá především o akutními otravami. Jedná se včasnou diagnostiku a léčbu otrav. Nejčastěji se setkáváme s otravami alkoholem, glykoly, rozpouštědly, předávkováním léčivy a abuzem drog. Dále se můžeme setkat s otravami anorganickými jedy, které však u nás nejsou tak časté. Spektrum nox je lokálně i časově proměnlivé.

Forenzní toxikologie[upravit | editovat zdroj]

Ve forenzní toxikologie se můžeme setkat s velmi variabilními požadavky, uplatnění je tedy velmi široké. Jak již z názvu oboru vyplývá je zaměřen na zkoumání aspektů, při policejních vyšetřováních.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]