Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Aminokyseliny mají:

 • funkční skupiny: NH2 COOH
 • jednotky: aminokyseliny vázané peptidovou vazbou Peptidová vazba.jpg

Peptidy

 • 2-100 aminokyselin

Bílkoviny (proteiny)

 • > 100 aminokyselin

Aminokyseliny


Peptidová vazba

Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky proteinů. Chemicky jsou to organické sloučeniny navzájem spojené peptidovou vazbou. V aminokyselině musí být přítomna alespoň jedna primární aminoskupina –NH2 a současně alespoň jedna karboxylová skupina –COOH. Chemicky jsou to substituční deriváty karboxylových kyselin.

 • 2–100 aminokyselin (monomerů) – peptidy
 • 100 a více aminokyselin – proteiny

V přírodě bylo prokázáno více než 700 různých AMK. Proto také rozdělujeme AMK dle jejich výskytu:

 • aminokyseliny nacházející se ve všech živých organismech
  • vázané v bílkovinách (21 proteinogenních AMK), peptidech nebo jako volné AMK
 • aminokyseliny nacházející se jen v některých organismech
  • vázané v peptidech nebo jako volné AMK
  • nejsou složkami bílkovin

Proteinogenní aminokyseliny, nebo-li také kódované, se vyskytují v bílkovinách jako L-alfa-aminokyseliny (výjimkou je glycin). Je to dáno chemickým uspořádáním, které je nezbytné pro biogenní funkci. Konkrétní druhy aminokyselin, jejich posloupnost a prostorová struktura pak dávají proteinům jejich biologické vlastnosti.

Struktura

 • aminoskupina (-NH2, volná, substituovaná)
 • karboxylová skupina (-COOH)
 • další funkční skupiny
  • hydroxylová -OH
  • sulfhydrylová (merkaptoskupina) -SH
  • sulfidová -S-R
  • guanidylová (Guanidyl.jpg)
  • fenylová aj. (Fenyl.jpg)

Klasifikace

 • dle struktury postranního řetězce a funkčních skupin
 • dle polarity postranního řetězce
  • polární
  • nepolární
 • dle významu ve výživě člověka
Rozšířená klasifikace
 • 19 α-aminokyselin s primární aminoskupinou (-NH2)

AMK primární skup.jpg

 • 1 α-aminokyselina se sekundární aminoskupinou (-NH-)

AMK sekundární skup.jpg n=0, pyrrolidin

 • 18 aminokyselin = chirální sloučeniny řady L
  • triviální názvy, systematické názvy, symboly (třípísmenné, jednopísmenné)

Klasifikace základních aminokyselin

Podle struktury postranního řetězce a funkčních skupin

Podle polarity postranního řetězce a jeho iontové formy (v neutrálním prostředí)

 • nepolární, hydrofobní
  • Val, Leu, Ile, Phe, Tyr, Met, Pro;
  • někdy Gly, Ala, Trp (amfifilní)
 • polární, hydrofilní
  • Ser, Thr, Cys, Asp, Glu, Asn, Gln, Lys, Arg, His
  • Hydrofilní (podle iontové formy postranního řetězce v neutrálním prostředí)
   • neutrální (nemá elektrický náboj): většina
   • kyselé (záporný náboj): Asp, Glu
   • bazické (kladný náboj): Lys, Arg, His
Zástupci

Deriváty základních proteinogenních aminokyselin

 • vznik specifickou modifikací
  • L-cystin (CySSCy) CySSCy.jpg
  • 4-hydroxy-L-prolin (Hyp) Hyp.jpg
  • 5-hydroxy-L-lysin (Hyl) Hyl.jpg
  • 3-methyl-L-histidin 3-methyl-L-histidin.jpg
  • O-fosfo-L-serin O-fosfo-L-serin.jpg

Další nebílkovinné aminokyseliny

N-substituované α-aminokyseliny

 • N-methylglycin (sarkosin) Sarkosin.jpg, N,N-dimethylglycin N N-dimethylglycin.jpg, N,N,N-trimethylglycin N N N-trimethylglycin.jpg
 • L-karnitin L-karnitin.jpg (3-hydroxy-4-trimethylaminobutyrát, vitamin Bt)
 • ß-alanin (3-aminopropionová kyselina) Beta-alanin.jpg, γ-aminomáselná (4-aminomáselná) kyselina (GABA) GABA.jpg


Sirné aminokyseliny

 • S-alk(en)yl-L-cysteiny Alkenylicystein.jpg, S-alk(en)yl-L-cysteinsulfoxidy Alkenylcysteinsulfoxid.jpg


Bazické aminokyseliny a příbuzné sloučeniny

 • L-ornithin (n = 2) L-ornithin.jpg
 • L-citrullin (n = 2, karbamoylderivát ornithinu) L-citrullin.jpg
 • kreatin-fosfát Kreatin-fostát.jpg


Aromatické aminokyseliny


Esenciální aminokyseliny

potraviny deficitní některými aminokyselinami

 • Lys − obiloviny (rostlinné proteiny obecně)
 • Met − mléko, maso
 • Thr − pšenice, žito
 • Trp − kasein, kukuřice, rýže
Fyzikálně-chemické vlastnosti

Fyzikálně-chemické vlastnosti

 • acidobazické (pK a pI)
 • optické
 • senzorické

Acidobazické vlastnosti (Gly)

ion I1 (kation) ion I2 (amfion) ion I3 (anion)
volný náboj +1 volný náboj 0 volný náboj -1
pH < 2 pH ≈ 6 pH > 10

Závislost iontových forem Gly na pH

kation (I1) → amfion (I2) → anion (I3)

Gly na pH.jpg


Graf-gly-na-ph.jpg

Optické vlastnosti

 • Gly = výjimka
 • většina = chirální atom Cα... 2 optické isomery (enantiomery)
 • některé 2 chirální centra... Ile, Thr, Hyp, CySSCy

L- a D-aminokyseliny, L-aminokyseliny = (S)-stereoisomery, výjimka: L-cystein = (R)-stereoisomer

D-aminokyseliny = (R)-stereoisomery

Obsah

Diastereoisomery aminokyselin

Organoleptické vlastnosti

 • sladké - Gly, Ala, Thr, Pro
 • kyselé - Asp, Glu
 • hořké - Leu, Ile, Phe, Tyr, Trp
 • indiferentní - ostatní

Unikátní vlastnosti = chuť umami

Peptidy

Struktura

Vznik cyklického dipeptidu.jpg

Klasifikace

Počet vázaných monomerů (aminokyselin)

 • oligopeptidy (2–10 aminokyselin)
 • polypeptidy (dříve makropeptidy, 11–100 aminokyselin)

Typ řetězce

 • lineární
 • cyklické

druh vazeb

 • homodetní (pouze peptidové vazby)
 • heterodetní (peptidové i jiné vazby)
  • disulfidové -S-S-, esterové (depsipeptidy) -CO-O-R

Vázané složky

 • homeomerní obsahující jen aminokyseliny
 • heteromerní (peptoidy) obsahující i jiné sloučeniny
  • nukleopeptidy – fosfopeptidy
  • lipopeptidy – chromopeptidy
  • glykopeptidy – metalopeptidy

Výskyt

 • produkty metabolismu, přirozené peptidy
 • produkty proteolýzy, enzymová nebo neenzymová hydrolýza
 • syntetické peptidy, náhradní sladidla

Vlastnosti

 • biologická aktivita
 • senzorické vlastnosti
 • produkty metabolismu baktérií mléčného kvašení = bakteriociny
 • nisin (Streptococcus cremoris, syn. Lactococcus lactis ssp. Lactis)
 • konzervační činidlo, stabilizace kysaných výrobků

Významné peptidy

Glutathion

(G-SH nebo G-S-S-G) γ-L-glutamyl-L-cysteinylglycin (γ-amidová vazba) Glutathion.jpg

Výskyt

 • mikroorganismy, rostliny, živočichové
  • pšeničná mouka (10–15 mg/kg)
  • maso (300–1500 mg/kg)

Funkce

 • detoxikace toxických forem kyslíku
 • transport (přenos) aminokyselin do buněk
 • metabolické pochody (biosyntéza leukotrienu)
 • stabilizace oxidačního stavu SH-proteinů (substrát peroxidas, glutathionreduktázy)
 • technologie


Chorleywoodský způsob výroby bílého chleba, askorbová kyselina

 • H2A + ½ O2 → A + H2O (askorbasa)
 • A + 2 G-SH → H2A + G-S-S-G (glutathiondehydrogenáza)
 • G-S-S-G – bez vlivu na rheologické vlastnosti těsta
 • G-SH – negativní vliv (depolymerace bílkovin lepku)
 • P-S-S-P + G-SH → P-S-S-G + P-SH

β-alanylhistidinové dipeptidy

Výskyt

 • v mase

Funkce

 • účast na kontrakci kosterního svalstva
 • pufrovací kapacita svalu
 • organoleptické vlastnosti

Produkty proteolýzy

 • proteolýza spontánní (autolýza)
  • žádoucí zrání masa (konzistence, aróma), výroba autolyzátů kvasinek (aditiva)
  • nežádoucí
 • proteolýza záměrná
  • výroba sýrů (žádoucí konzistence, aróma)
  • výroba sladu (stabilizace pěny piva)
  • výroba hydrolyzátů bílkovin
   • enzymové:
    • sójová omáčka
    • hydrolyzáty odpadních bílkovin (krve, syrovátky, kaseinů)
   • kyselé: polévkové koření aj. přípravky

Hořké peptidy enzymových hydrolyzátů a potravin

 • hydrofobní aminokyseliny: Val, Leu, Ile, Phe, Tyr, Trp (M < 6000 Da)

Syntetické peptidy

Bílkoviny

Bílkoviny (proteiny) neboli polypeptidy jsou organické makromolekulární látky. Jejich molekulová hmotnost přesahuje 10 000. Skládají se z aminokyselin v počtu větším než 100. Typický protein jich obsahuje 200–300.

Stavba

peptidová vazba

Aminokyseliny v peptidu jsou vzájemně vázány peptidovou vazbou. Peptidová vazba spojuje jednoduchou kovalentní vazbou aminoskupinu jedné aminokyseliny a karboxylovou skupinu druhé aminokyseliny. Hodnota Gibbsonovy energie této reakce je rovna G = 10 kJ/mol.

Polykondenzací vzniká libovolně dlouhý řetězec aminokyselin. Konec řetězce, který má volnou (nezreagovanou) aminoskupinu, se nazývá N-konec. Na opačné straně řetězce nalezneme naopak volnou karboxylovou skupinu. Tento konec se nazývá C-konec.

Struktura

Struktura proteinů vychází z uspořádání aminokyselin v řetězci. Struktura proteinů je velmi důležitá pro jejich funkci.

Primární struktura

Primární struktura je definována přesným pořadím aminokyselin v řetězci.

Sekundární struktura
α-helix
β-skládaný list

Sekundární strukturou rozumíme prostorové uspořádání aminokyselin v řetězci a stabilizace vodíkovými můstky.

Existují dvě základní sekundární struktury:
 1. α-helix: Řetězec je stočen do pravotočivé šroubovice. Délka jednoho závitu šroubovice je rovna 3,6 aminokyselinových zbytků. Strukturu α-helixu nalezneme především u vláknitých proteinů (keratinů) nebo proteinů svalových.
 2. β-skládaný list: Dva rovnoběžně a antiparalelně uspořádané řetězce připomínající složený list papíru.
Terciární struktura

Terciární strukturu charakterizují další intramolekulární vazebné interakce. Například disulfidické můstky, iontové vazby a van der Waalsovy síly. V molekule mohou také vznikat další H-můstky.

Kvarterní struktura

Kvarterní struktura vzniká u proteinů, které se skládají ze dvou a více polypeptidových řetězců. Jejich spojení zajišťují vzájemné extramolekulární vazebné interakce. Kvarterní strukturu nalezneme například v hemoglobinu. Naopak myoglobin kvarterní strukturou nedisponuje.

Denaturace proteinů

Denaturace bílkovin je proces, kdy se mění sekundární a terciární struktura. Protein tímto ztrácí biologickou aktivitu. Denaturace můžeme dosáhnout například zahřátím nebo změnou pH.

Hlavní živiny

 • peptidové vazby
 • jiné vazby
  • disulfidové -S-S-
  • esterové
  • amidové
 • jiné složky než aminokyseliny (fyzikálně nebo chemicky)


Klasifikace

Dělení

Podle původu

 • živočišné (maso, mléko, vejce) − 60 % proteinů potravy
 • rostlinné (obilniny, luštěniny, ovoce, zelenina) − 30 % proteinů potravy
 • netradiční (řasy, mikroorganismy)

Podle funkce

Podle struktury

(přítomnosti nebílkovinné složky)

 1. Jednoduché proteiny (obsahují jen bílkovinný řetězec – globulární, fibrilární proteiny)
 • globulární, sféroproteiny (albuminy, globuliny)
 • fibrilární (vláknité), skleroproteiny, stromatické bílkoviny (kolageny, keratiny, elastiny)
 1. Složené proteiny (obsahují bílkovinný řetězec a nebílkovinnou část – prostetickou skupinulipoproteiny, glykoproteiny)

Podle rozpustnosti

Rozpustné
 • albuminy − mléko (laktalbumin), vaječný bílek (ovalbumin, konalbumin), pšenice (leukosin)
 • globuliny − maso (myosin, aktin), mléko (laktoglobulin), vejce (ovoglobulin)
 • gliadiny neboli prolaminy − pšenice (gliadin), ječmen (hordein), kukuřice (zein)
 • gluteliny − pšenice (glutenin), rýže (oryzenin)
 • protaminy − mlíčí ryb (cyprimin, salmin, klupein, skombrin)
 • histony − krev (globiny hemoglobinu a myoglobinu)
Nerozpustné

Podle stavu

 • nativní (přírodní, biologické funkce)
 • denaturované
 • upravené (modifikované, aditiva)

Výživové hledisko

 • plnohodnotné (esenciální aminokyseliny v optimálním množství)
  • vaječné a mléčné
 • téměř plnohodnotné (některé esenciální aminokyseliny nedostatkové)
  • živočišné svalové
 • neplnohodnotné (některé esenciální aminokyseliny nedostatkové)
  • veškeré rostlinné, živočišných pojivových tkání
Potraviny deficitní některými aminokyselinami
 • Lysin − obiloviny (obecně rostlinné proteiny)
 • Methionin − mléko, maso
 • Threonin − pšenice, žito
 • Tryptofan − kasein, kukuřice, rýže
Obsah v potravinách
 • 0–100 % P (v sušině)
 • potraviny živočišné > rostlinné
 • luštěniny, olejniny > ovoce, zelenina
vejce – 75 % H2O, 13 % P (celá), 52 % P v sušině
luštěniny – 12 % H2O, 24 % P (sója 32-45 %), 27 % v sušině
maso (H) – 69 % H2O, 21% P, 68 % v sušině
chléb – 38 % H2O, 7 % P, 11 % v sušině
mléko – (3,5 % L) 87-90 % H2O, 3,4 % P, 28 % v sušině
brambory – 78 % H2O, 2 % P, 9 % v sušině

Krytí potřeby energie: ~ 10 % Doporučená denní dávka: 1-1,2 g/kg Poměr živin

 • bílkoviny : lipidy : sacharidy (hmotnost = 1 : 1 : 4)
 • energie = < 14 : < 14 : <56 %

Fyziologie a výživa

 • minimální potřeba plnohodnotného proteinu 0,5-0,6 g·kg-1
 • doporučovaná dávka 1,0-1,2 g·kg-1 (nevyužity optimálně)
~ 2,4 g·kg-1 období růstu, kojící ženy, rekonvalescenti aj.
 • výživová hodnota (nutriční, biologická)
 • celkový příjem

Dostupnost peptidových vazeb trávicím enzymům

Další faktory

Dříve
 • BV (Biological Value) (= g P vzniklé v organismu / 100 g P v potravě)
 • NPU (Net Protein Utilization)
 • PER (Protein Efficiency Ratio) aj. (zvířata)

Závisí na:

 • absolutní obsah esenciálních aminokyselin
 • relativním poměru
 • poměru k neesenciálním aminokyselinám
 • travitelnosti
Dnes
 • aminokyselinové skóre AAS (Amino Acid Score)
 • index esenciálních aminokyselin EAAI (Essential Amino Acid Index) − přesnější údaje
AAS (%) = 100 Ai /Asi

kde:

 • Ai = obsah esenciální aminokyseliny v proteinu
 • Asi = obsah téže aminokyseliny ve standardním (referenčním) proteinu

Standardní protein = fiktivní protein s optimálním složením esenciálních aminokyselin (AAS = 100%)

EIAA.jpg

Fyzikálně-chemické vlastnosti

 • rozpustnost, hydratace a bobtnání
 • disociace
 • optická aktivita
 • vznik gelů
 • vznik emulzí
 • stabilizace pěn
 • denaturace
  • faktory fyzikální − změny teploty, tlaku, ultrazvuk, pronikavé elektromagnetické záření
  • faktory chemické − soli, změny pH (kyseliny, zásady), povrchově aktivní látky
 • důsledky
  • přístupnější digestivním enzymům trávicího traktu
  • denaturace antinutričních faktorů, toxických látek (inhibitory proteas, amylas, lektiny)
  • inhibice nežádoucích enzymů a mikroorganismů
Maso, masné výrobky, drůbež, ryby

Maso, masné výrobky, drůbež, ryby

4 hlavní druhy tkání (další krev)

 • epitelové
 • podpůrné (pojivové)
 • svalové (příčně pruhované, hladké)
 • nervové
Definice
Části teplokrevných zvířat v čerstvém, zpracovaném stavu
V užším smyslu: skeletální svalová tkáň − počet svalů, úpony na kosti, přívod krve, nervy, kůže, chrupavky, kosti, tuk
Další složky
 • vitaminy
 • volné aminokyseliny 0,1–0,3 %
taurin (0,02-0,1 %), složka žlučových kyselin, přenos nervových vzruchů Taurin.jpg
 • kvarterní amoniové sloučeniny
cholin 0,02-0,06 %, fosfolipidů, transmethylační reakce, acetylcholin, sinapin Cholin.jpg
karnitin 0,05-0,2 %, transport mastných kyselin Karnitin.jpg
 • guanidinové sloučeniny
 • glykogen
 • fosfáty cukrů a volné cukry
 • kyselina mléčná aj. kyseliny
 • puriny a pyrimidiny

Použití pro potravinářské a nepotravinářské účely.

Myofibrilární proteiny

 • svalové vlákno
 • myofibrily (kontraktilní vlákna)
 • mikrofilamenta (mikrovlákna)
Reakce in vivo
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Spojení excitace a kontrakce.
Reakce post mortem
 • ATP anaerobní glykolýzou z glykogenu
 • mléčná kyselina › pokles pH z 6,8 na < 5,8
 • inhibice glykolytických enzymů
 • Ca2+ / reakce aktinu s myosinem, není ATP › posmrtné ztuhnutí (rigor mortis)

Vliv na jakost masa

Zrání masa
 • štěpení aktomyosinu endogenními proteasami (hlavně kathepsiny)
 • štěpení kolagenu kolagenasami
Vady masa
 • DFD (dry-firm-dark) a DCB (dry-cutting-beef)
  • tmavé, vysoká vaznost, nízká údržnost
  • odstranění mléčné kyseliny při vykrvení, pH~ 6
 • PSE (pale-soft-exudative)
  • světlé, nízká vaznost, šedo-zelený povrch
  • zvýšená glykolýza stimulovaná hormony, pH~ 5,6

Změny při zpracování

 • ~35° C asociace sarkoplasmatických bílkovin, snížení vaznosti, zvýšení tuhosti
 • ~45° C viditelné změny, zkrácení =denaturace myosinu
 • ~50-55° C denaturace aktomyosinu
 • ~55-65° C denaturace sarkoplasmatických bílkovin, asociované struktury a gel
 • ~60-65° C změny konformace kolagenu (zkrácení 1/3-1/4)
 • ~80° C oxidace SH-skupin
 • ~90° C želatinace kolagenu (uvolnění tropokolagenových vláken, sol želatiny)
 • ~100 ° C eliminace NH3, H2S, další látky, aromatické látky, změna barvy

Mléko a mléčné výrobky

Komplikovaný disperzní systém
 • globulární bílkoviny syrovátky − koloidní disperze
 • kaseinové molekuly − micelární disperze
 • tuk − tukové globule (mikrosomy, φ 0,1-10 µm): emulze
 • částice lipoproteinů − koloidní suspenze
 • nízkomolekulární látky (laktosa, aminokyseliny, minerální látky, hydrofilní vitaminy) − pravý roztok
Zbarvení

Složení proteinů kravského mléka

Obsah aminokyselin mléka

 • kaseiny
  • α-kaseiny = fosfoproteiny, αS1, αS2, fosfoserin Alfa-kasein.jpg
  • ß-kaseiny = fosfoproteiny
  • γ-kaseiny = produkty degradace ß-kaseinů
  • κ-kaseiny = glykoproteiny (2 genetické varianty, B), cukr = tetra-, tri-, di-, mono-, GalNAc, Gal,

NeuAc, vazba na Thr (133) Kapa-kasein.jpg

 • kaseiny − αS-, ß-, κ-kaseiny agregace do submicel a micel, molekuly kaseinů › submicela › micela

Změny při skladování a zpracování

Tepelné zpracování
 • shlukování tukových globulí v syrovém mléce, ~ makroglobulin
 • bílkoviny syrovátky termolabilní, denaturují, kaseiny prakticky nedenaturují
Pasterace
 • 72-74 °C (20-40 s): denaturuje asi 50-90 % bílkovin séra
 • > 75 °C:
  • inaktivuje se většina enzymů
  • redukce disulfidových vazeb
  • eliminace H2S (ß-laktoglobulin)
  • sulfidy, disulfidy vařivá příchuť (Met)
  • degradace thiaminu
  • vznik laktonů a methylketonů
 • sterilace 140 °C (4 s)
  • denaturuje 100 % bílkovin
  • reakce laktosy s proteiny syrovátky
  • ztráty lysinu (Maillardova reakce), vonné látky − syrové a pasterované mléko ~ 400 vonných látek (1-100 mg/kg)
Srážení a proteolýza kaseinů
 • mléko čerstvé − pH 6,5-6,75
 • srážení kaseinů − pH 4,6 (kontaminující, kulturní mikroby)

Tvrdé sýry

 • mikroorganismy (mléčná kyselina), okyselení (pH 5,5)
 • proteolytický enzym rennin (chymosin, syřidlo), specifická hydrolýza κ-kaseinu − para-κ-kasein = hydrofobní část, součást micel, κ-kaseinmakropeptid = hydrofilní část, koagulace
 • sýřenina, (skladování › tuhost, kyselost, odstředění syrovátky, solení, zrání (u sýru typu Emmental konverze mléčná › propionová kyselina + CO2), proteolýza, lipolýza › tvrdý sýr

Měkké sýry, jogurty

 • srážení, nízké pH (fermentace laktosy, mléčná kyselina), koagulace kaseinů částečná, u jogurtů asociace micel (gelová struktura)
Nerozpustný kyselý kasein
Sladký kasein (srážení syřidlem)
Kaseináty (rozpustné
Na, K, NH4; dispergovatelné: Ca, Mg)
Nerozpustné koprecipitáty
Syrovátka
Vejce

Vejce

Proteiny bílku

~ 40 proteinů (globuliny, glykoproteiny a fosfoproteiny)
 • enzymy (lysozym, aktivita N-acetylmuramidasy, murein, buněčné stěny bakterií)
 • bílkovinné složky enzymů (flavoprotein/riboflavin, avidin/biotin)
 • inhibitory proteas (ovomukoid, ovoinhibitor)
Důsledky
 • viskozita a gelovitá konzistence bílku − ovomukoid a ovomucin
 • stabilita pěny šlehaného bílku − ovoglobuliny G2 a G3
 • antimikrobní účinky −lysozym (ovoglobulin G1)
 • antinutriční působení − avidin

Proteiny žloutku (emulze tuku ve vodě)

 • 1/3 = bílkoviny, 2/3 = lipidy
 • glyko-, lipo-, glykofosfo- a glykofosfolipoproteiny
 • granule − lipovitellin a fosvitin
 • plasma − lipovitellenin a livetin

Změny při skladování a zpracování

 • částečná denaturace proteinů bílku při šlehání
 • denaturace teplem
  • 57 °C − počátek
  • 60-65 °C − denaturuje většina bílkovin (ne ovomukoid)
  • 65-70 °C − většina bílkovin žloutku (ne fosvitin)
Potraviny rostlinného původu

Potraviny rostlinného původu

 • hlavní zdroje − semena rostlin
 • omezené zdroje − plody, listy, hlízy, bulvy a jiné části rostlin (ovoce, zelenina, okopaniny)

Cereálie a pseudocereálie

Proteiny pšenice

Mouka 7-13 (až 15) % bílkovin

 • 15 % albuminy (ve vodě rozpustné) leukosin
 • 7 % globuliny (0,4 M-NaCl) edestin
 • 33 % prolaminy (70 % ethanol) gliadin
 • 46 % gluteliny (zbytek) glutenin
poměr prolaminy / gluteliny = 2 : 3
 1. Mouka silná = chlebová (12-14 %)
 • (těsto elastické, tuhé, nutné intenzivní míchání, zadržuje oxid uhličitý, vzduch, objemnější výrobky)
 1. Mouka slabá = výroba sušenek, cukrovinek (< 10 %)
Těsto
 • lepek (gluten) = viskoelastická hmota, 2/3 vody, 1/3 hydratované gluteliny (viskozita),
 • gliadiny (elasticita), sušina lepku = 90 % proteinů, 8 % lipidů, 2 % cukrů
Bezlepkové výrobky
 • alergické onemocnění celiakie (~ 0,05 % dětí v Evropě)
 • změny epithelových buněk střevní stěny, zhoršená absorpce živin
 • prolaminové frakce pšenice, žita, ječmene, sekvence: Pro-Ser-Gln-Gln a Gln-Gln-Gln-Pro
limity < 100 mg gliadinu/kg (sušiny)

Proteiny žita

 • není gluten
 • pekařské vlastnosti: pentózany, některé proteiny (botnající v kyselém prostředí)
 • vznik kyselin činností mikroorganismů (S. cerevisiae, S. minor, L. plantarum, L. brevis)

Proteiny luštěnin a olejnin

 • vysoký obsah globulinů, funkce při klíčení
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce obsah aminokyselin v luštěninách.
Využití netradičních zdrojů bílkovin
Texturované rostlinné proteiny
Přípravky bohaté na bílkoviny
Reakce

Reakce

 • eliminační, isomerační, adiční, oxidační
 • komplexní reakce
 • vliv složení potravin, podmínek: teplota, pH, O2, další látky
Důsledky
 • snížení biologické hodnoty
  • rozklad esenciálních aminokyselin
  • vznik nemetabolizovatelných produktů
  • snížení travitelnosti
  • vznik antinutričních a toxických látek
 • vznik aromatických látek
  • hlavně Cystein, Methionin, Ornitin, Prolin
  • aminy, aldehydy, alkoholy, S-sloučeniny

Eliminační reakce

 • dekarboxylace (eliminace oxidu uhličitého) Dekarboxylace.jpg
aromatické látky
biologicky aktivní látky (biogenní aminy)
Eliminace amoniaku a vody
 • vznik 2,5-dioxopiperazinů (cyklické dipeptidy) Vznik 25.jpg
 • vznik alk-2-enových kyselin Vznik alk2en.jpg
 • vznik γ-laktamů z γ-aminokyselin, γ-aminokyselina Glu, kreatin Vznik gamalaktamu.jpg
Eliminace funkčních skupin postranních řetězců
 • reakce v kyselém prostředí nebo termické reakce
  • deamidace proteinů, hydrolýza
 • reakce v neutrálním prostředí nebo termické reakce
  • vznik neobvyklých vazeb
 • reakce v alkalickém prostředí nebo termické reakce
  • vznik neobvyklých vazeb, neobvyklých aminokyselin, D-aminokyseliny (abiogenní)
Důsledky
 • snížení travitelnosti
 • snížení výživové hodnoty
 • vznik potenciálně toxických aminokyselin
 • vznik aromatických látek
Kyselé prostředí
 • Výroba hydrolyzátů bílkovin
  • enzymy autolýza kvasničné autolyzáty, potravinářské hydrolyzáty, sójová omáčka
  • kyseliny potravinářské hydrolyzáty
Neutrální prostředí
 • vznik příčných vazeb a neobvyklých aminokyselin
ε-aminoskupina Lys, karboxamidová skupina Asn, Gln Příčné neutrální.jpg
Alkalické prostředí
 • ztráty Lysin, Cystein, Serin, Threonin, Arginin aj.
 • 1,2-eliminace H-X (Ser, Thr, Cys, SySSCy) a hydrolýza

Reakce alkalické.jpg

X = OH, SH, SR, SSR aj.

Cys, Ser›2-aminoakrylová kyselina (dehydroalanin), Thr › 2-aminokrotonová kyselina (dehydrobutyrin) Vznik k aminokrotonové.jpg

 • adice funkčních skupin aminokyselin (intra- a intermolekulární příčné vazby)

Adice-příčné vazby.jpg

 • hydrolýza zesítěného proteinu a vznik neobvyklých aminokyselin, lysinoalanin, lanthionin

Hydrolyza zesítěných proteinů.jpg

Isomerace vznik D-AMK.jpg

Adiční reakce

 • reakce se sacharidy (aldehydy, ketony), Maillardova reakce

Maillardova reakce.jpg

  • barevné látky, aromatické látky, biologicky aktivní látky

Oxidační reakce

 • oxidační deaminace a transaminace
  • Enzymové reakce
   • deaminasy nebo transminasy, hydrolasy

Hydrolasy.jpg

   • aldehydy − aróma ovoce a zeleniny
   • alkoholy − aróma alkoholických nápojů (alkoholy přiboudliny)
Streckerova degradace (oxidační dekarboxylace)
Oxidační činidla
 • dikarbonylové sloučeniny
 • sacharidy
 • chinony
 • anorganické látky (chlornany)
Vznik dalších produktů
 • N- a S-heterocyklické sloučeniny
Další oxidace
 • oxidované lipidy a fenoly, O2 (fotosenzibilizátory)
 • cystein a cystin
  • oxidace Cys na sulfenovou, sulfinovou, sulfonovou (cysteovou) kyselinu (nevyužitelná) Cysteová.jpg
  • oxidace Cys na CySSCy Oxidace na CySSCy.jpg
  • oxidace CySSCy Oxidace CySSCy.jpg
  • oxidace Met Oxidace Met.jpg

Reakce se složkami potravin

 • reakce s polyfenoly
  • tmavá barva izolátů ze šrotů
  • nevyužitelné produkty, snížená travitelnost
 • reakce s oxidovanými lipidy
  • nevyužitelné produkty, snížená travitelnost


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj