Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami (F50.4) zahrnuje:

  • Přejídání, které může být reakcí na stres (sexuální trauma, ztráta blízké osoby nebo uplatnění).
  • Vede k nárůstu váhy následkem psychických faktorů a poruch stravovacího chování.
  • Následná obezita může postupně vést ke snížení sebehodnocení, poruchám nálady, úzkostným stavům, nejistotě v osobních vztazích, sociální izolaci a rozvoji další somatoformní poruchy. Lze ji navodit i dlouhodobou psychofarmakoterapií.
  • Zaujetí různými dietními opatřeními vede často do začarovaného kruhu výrazného kolísání váhy, afektivní labilitě i depresivním poruchám.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]