Korinoidy

Z WikiSkript

Heslo

Korinoidy je název skupiny vitamínů B12, které se tak nazývají podle své základní struktury (korin - schopný vázat kobalt). Biochemická funkce korinoidů je účast na přeměně aminokyselin a ribonukleotidů, např. při přenosu methylových skupin nebo vodíku.

Korin s centrálním atomem Co.

Struktura korinoidů je tvořena:

  • substituovaným korinovým cyklem s centrálním atomem kovu,
  • 4 pyrrolová jádra bez CH2 můstku mezi A-D,
  • centrální atom Co 6 koordinačních vazeb,
  • α = 5,6-dimethylbenzimidazol.
Vzorec vitaminu B12
Kobalaminy
  • β = OH hydroxykobalamin,
  • H2O akvakobalamin,
  • CH3 methylkobalamin,
  • CN kyanokobalamin,
  • deoxyadenosylkobalamin koenzym B12,
  • není přítomen v potravinách rostlinného původu.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Vitamin B12.Odkazy

Zdroj