Osud xenobiotik v organismu

Z WikiSkript

Xenobiotikum[upravit | editovat zdroj]

 • Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu
 • jinými slovy také noxa či jed
 • Toxické účinky:
 1. přechodné
 2. trvale poškozující
 3. fatální

Osud drogy v organismu[upravit | editovat zdroj]

Farmakodynamika – co dělá jed s organismem (účinky)

Farmakokinetika – co dělá organismus s jedem (toxikologické analýzy)

 • součástí jsou uvedené procesy
 1. Aplikace – způsoby podání: Inhalace – Šňupání – Injekce – Per os – Dermální….
Případné uvolňování vázané aktivní složky v léčivu
 1. Absorpce – Vstřebání do krevního oběhu
 2. Distribuce – mezi krví a tkáněmi a naopak
 3. Biotransformace – přeměna chemické struktury, tvorba metabolitů aktivních i inaktivních
 4. Eliminace Vylučovací cesty – souvislost s polaritou látky Ledviny – Střevo – Kůže – Sliny – Plíce – Vlasy – Nehty

Absorpce noxy[upravit | editovat zdroj]

Rychlost a absorbovaný podíl – způsob podání
 1. Intravenózní – rychlé a úplné vstřebání (100%)
 2. Plicní inhalace – rychlé a redukované vstřebání
 3. Parentální podání – absorpce ze tkání – prokrvení
 4. Perorální – first pass efekt
Míra absorpce xenobiotik v zažívacím traktu
 1. Vliv pH prostředí na absorpci noxy
 2. Absorpce podle acidobázických vlastností noxy
Žaludek pH 1–3 pole B1 < 5 m2 kyselé látky (aspirin)
Tenké střevo S1 pH 5–7 pole B2 200 m2
Tenké střevo S2 pH 7–8 pole B3 < 5 m2
Tlusté střevo pH 7–8 pole B3 < 5 m2 baze (efedrin)
Absorbovaný podíl noxy – v souvislosti se způsobem aplikace
 • Biodostupnost – Bioavailability
Podíl (%) absorbované noxy do krevního oběhu při určitém podání v nekonečném čase vzhledem k i. v. podání (100%)
 • „First pass metabolismus“ – „First pass effect“
First pass effect.png
  • Podíl noxy, který se dostane do jater dříve než do krevního oběhu a je metabolizován dříve, než vykáže farmakologický účinek – snížení biodostupnosti
  • Presystémová tvorba metabolitu při podání dávky p. o. ve srovnání se subkutánním podání (sc.)

Distribuce[upravit | editovat zdroj]

Model těla jako soubor kompartmentů

Distribuce závisí na
 • Polaritě a velikosti molekuly noxy
 • Vazbě noxy a metabolitů na proteiny plazmy
 • Stupni ionizace při pH plazmy
 • Prokrvení tkání, transport noxy
 • Rozdělení mezi krev a tkáně – obsah vody tkání
Např.
TKÁŇ % vody
sval 76
tuk 10
játra 68
ledviny 83
plíce 79
mozek 75
Objem vody /těl. hmotnost (l/kg)
plazma 0,04
krev 0,08
extracelulární voda 0,2
celková tělesná voda 0,6
tuk 0,2–0,35
 • Podíl celkové vody klesá v průběhu vývoje jedince.
 • Distribuční objem – hypotetická veličina po dosažení distribuční rovnováhy. Látky silně vázané na proteiny tkání mají vysoký Vd a sníženou plazmatickou koncentraci
Vd = D/c0 nebo Vd = a/c
D – vstřebaná dávka léčiva, noxy (i. v. dávka)
c0 – počáteční plazmatická koncentrace (po i. v. dávce)
:(viz dále odečet ze semilogaritmické kinetické křivky)
a – momentální množství noxy v těle
c – momentální plazmatická koncentrace
Distribuční objem látek
Vd (l) Místo výskytu léčiva
5 zůstává v plazmě
5–20 distribuce do extracelulárního prostoru
20–40 distribuce do všech tělních tekutin
>40 depo v periferních tkáních

Eliminace[upravit | editovat zdroj]

Eliminace1.png

Velká většina nox se metabolizuje v játrech a je vylučována močí. Ethanol se eliminuje podle 0. řádu. U léčiv se uplatňuje převážně kinetika 1. řádu:

− dc/dt = kel. c 

Plazmatický eliminační poločas:

Eliminace 2.png
− dc/dt = kel. c 
c = exp (− kel. dt)
ln c = − kel. t

Poločas když, c = ½ c0
ln ½ = - kel. t½
ln 2 = kel. t½
t½ = 0,693 / kel
 • Obecně: po 5 poločasech je eliminováno 96,875% léčiva, tedy organismus je prakticky očištěn
 • Clearance – objem plazmy, ze které je noxa odstraněna za jednotku času
[Cl] = [ objem/(hmotnost.čas) ]
 • Celková clearance a clearance jednotlivých orgánů – závislost na zdravotním stavu jedince
 • Látky vázané ve tkáních s vysokým Vd jsou při dané clearanci dlouho eliminovány, mají dlouhý poločas
t½ = 0,693.Vd/Cl nebo kel = Cl/Vd
 • SOUHRN - Důležitá farmakokinetická data:
kel; t½; Vd; Cl
Enterohepatální cirkulace
 • Noxy a metabolity vyloučené žlučí do střev jsou znovu resorbovány, znovu projdou játry do žluče, znovu do střev……
 • Opakování tohoto cyklu se děje až do úplné eliminace
 • Cirkulace prodlužuje setrvání noxy v organismu a může prodlužovat či zpožďovat toxické projevy
 • Noxy vykazující e. c. jsou nalézány ve střevech i po parentálním podání (např. opiáty, benzodiazepiny)
Uvolňování ze tkání
 • Prokrvení tkání
 • Tuková tkáň – málo prokrvená
 • Pomalé zpětné uvolňování akumulovaných nox do krve
 • Prodloužená eliminace
Př. Chronický abuzus marihuany – depo v tuku – dlouhodobé vylučování metabolitu
Souhrn - dispozice noxy v organismu

Distribuce noxy v organismu.jpg


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie :  obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2005. ISBN 80-7262-30-1X.