Portál:Lékařská etika a filozofie medicíny

Z WikiSkript

Etika logo.png     Lékařská etika a filozofie medicíny

Doporučená literatura
  • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vydání. Praha : Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3.
  • REMIŠOVÁ, Anna. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vydání. Bratislava : Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
  • KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2001. 149 s. ISBN 80-244-0324-2.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I : Smrt a umírání. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-210-3017-8.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky II : Akutní etická problematika některých lékařských oborů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky III : Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV : K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.
  • OPATRNÁ, Marie. Etické problémy v onkologii. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2008. 114 s. ISBN 978-80-204-1876-0.
  • PAYNE, Jan. Klinická etika. 1. vydání. Praha : Triton, 1992. 118 s. ISBN 80-900904-2-7.
  • THOMASMA, David C a Thomasine KUSHNEROVÁ. Od narození do smrti. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 80-204-0883-5.