Základní přístupy k výživové politice

Z WikiSkript

K uplatnění VPP je třeba řešit všechny články tohoto složitého problému. Především se jedná o:

 • sledování úrovně výživy;
 • sledování vlivu výživy na zdraví populace;
 • stanovení nutričních cílů;
 • orientace ve spotřebě potravin ve smyslu stanovených nutričních cílů a dostupnosti zdrojů;
 • vytvoření organizační struktury pro podporu výživové politiky vládními i nevládními institucemi.

Obecné principy VPP jsou obvykle koncipovány tímto postupem:

 1. formulace VPP jako vhodného nástroje pro uskutečnění požadovaných změn ve výživě;
 2. formulace nových požadavků, doporučení a směrů přesně v intencích nových poznatků;
 3. formulace jasných cílů zaměřených na dostupnost vhodných potravin, na znalosti o výživě, kulturu a racionální chování;
 4. zvážení a zohlednění vážných námitek;
 5. propojení VPP se zemědělskou politikou;
 6. propojení s programem obnovy a podpory zdraví a programy prevence onemocnění;
 7. omezování negativního vlivu životního prostředí.

Je třeba si uvědomit, že potravinová a výživová politika není jen formulace programu a jeho organizační zabezpečení, ale i jeho realizace (tři zásady obecné politiky EU — mít program, např. zákon, mít instituci pro kontrolu jeho plnění a mít stanovené sankce za neplnění zákona).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]