Mykotoxiny (1. LF UK, NT)

From WikiSkripta

Toxické sekundární metabolity vláknitých hub (plísní), ∼ 20 toxikologicky významných mykotoxinů

Producenti[edit | edit source]

Výskyt[edit | edit source]

 • plesnivé potraviny
 • rezidua v živočišných tkáních a produktech
 • výrobky získávané s využitím kulturních plísní
 • produkty biotechnologií

Faktory ovlivňující kontaminaci[edit | edit source]

 • biologické
 • chemické
 • prostředí (aktivita vody, teplota aj.)

Aflatoxiny[edit | edit source]

Aspergillus flavus
 • Aspergillus sp. (A. flavus, A. parasiticus), teplota, vlhkost (subtropické a tropické klimatické podmínky)
 • aflatoxiny řady B a G
 • vysoké hladiny − kukuřice, podzemnice olejná, pistácie
 • nižší hladiny − mandle, vlašské ořechy, hrozinky, koření
 • toxicita (hepatotoxicita, mutagenita, karcinogenita), nefrotoxicita
 • aflatoxin B1 Aflatoxin-B1.jpg
 • v živočišných organismech biotransformace (hydroxylace) − metabolity
 • přechodový faktor = poměr množství prekurzoru a metabolitu 100:1–300:1 (mléko), 1000–14000 (svalovina)
 • inhibitory − konzervační prostředky
 • stimulátory − vyšší mastné kyseliny, propionová kyselina
 • detoxikace kontaminovaných materiálů (velmi obtížná) − např. extrakce NH4OH
 • tepelné zpracování − vesměs pokles, komplexy s proteiny
 • hygienické limity − např.:
  • obecně 20−40 μg·kg-1 (suma)
  • dětská výživa 2 μg·kg-1 (M1)
  • kojenecká výživa 1 μg·kg-1 (M1)

Patulin[edit | edit source]

Penicillium expansum
 • Penicillium patulinum, P. expansum
 • jablka, hrozny, pomeranče apod., relativně velmi běžný kontaminant koncentrátů a džusů (< 0,1 mg·kg-1)
 • 4-hydroxy-4H-furo(3,2-c)pyran-2(6H)-on Patulin.jpg
 • relativně stabilní v pH 3,0−6,5
 • antibiotické, antifungální, antivirové účinky vs. kancerogenita, mutagenita

Změny při zpracování potravin[edit | edit source]

 • skladování − pomalé snižování obsahu
 • zahuštění šťávy vakuovou destilací − snížení o 25 %
 • pasterace (90 °C/10 s) − snížení o 20 %
 • ethanolové kvašení − rychlá degradace
 • mikrovlnný ohřev − snížení o 40−95 %

Hygienické limity − např.:[edit | edit source]

 • obecně 0,05−0,10 mg·kg-1
 • kojenecké výrobky − 0,001 mg·kg-1

Trichotheceny[edit | edit source]

 • Fusarium sp. - toxiny fumonisiny
 • cereálie, olejniny, pivo
 • deoxynivalenol, nivalenol, T-2 toxin
 • deoxynivalenol, R1 = OH, R2 = H, R3 = H Trichotheceny.jpg

Hygienické limity − např.:[edit | edit source]

 • obiloviny 2 mg·kg-1 (deoxynivalenol)
 • mouka 1 mg·kg-1

Ochratoxiny[edit | edit source]

 • Aspergillus ochraceus, Penicillium viridicatum
 • cereálie, zelené kávové boby, ledviny hospodářských zvířat
 • nefrotoxicita, hepatotoxicita, karcinogenita, perzistence
 • ochratoxin A Ochratoxin-A.jpg

Hygienické limity[edit | edit source]

 • 5-10 μg·kg-1

Citrinin[edit | edit source]

Je produkován rody Penicillium a Aspergillus, je potenciálně NEFROTOXICKÝ a působí synergicky s jinými neurotoxiny, zdrojem je kontaminovaná potrava. Je spojován s kardiální formou beri-beri, také označovanou jako „nemoc žluté rýže“.

Ergotamin[edit | edit source]

Patří mezi ergotelové alkaloidy, produkuje ho Claviceps purpurea (paličkovice nachová). Mikromyceta napadá obiloviny (typicky rýži, obilí), vytváří tmavé a tvrdé útvary známé jako námel, ty jsou pak při mletí zpracovány do mouky. Ergotamin je vazokonstriktor, intoxikace se projevuje otokem akrálních částí těla (nos, ušní boltce, prsty), končí gangrénou, vzácněji má i psychotropní účinky, typické jsou halucinace. V evropských zemích již dnes intoxikace nehrozí (úprava potravinářských technologií)

Další mykotoxiny[edit | edit source]

 • Sterigmatocystin, cyklopiazonová kyselina, rokvefortin C, zearalenon, penicillová kyselina, fusarin C, alternarioly a altertoxiny, námelové alkaloidy, aj.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • KUDLOVÁ, Eva, et al. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 287 s. s. 251-256. ISBN 978-80-246-1735-0.