Chalazion

From WikiSkripta

Chalazion
Chalazion
Chalazion
Chalazion
Klinický obraz otok víčka, slzení, tuhost víčka
Klasifikace a odkazy
MKN H00.1
MeSH ID D017043
MedlinePlus 001006
Medscape 1212709

Chalazion je akutní hnisavý zánět Meibomovy žlázy uložené v oblasti tarzální ploténky. Příznaky zánětu jsou více vyjádřeny než u ječného zrna – pozorujeme zarudnutí, bolestivost a zduření se zvětšenými preaurikulárními a submandibulárními uzlinami. Zánět může progredovat do vzniku abscesu nebo flegmony víčka, nebo přechází do chronické formy.

Chronické chalazion (meibomská cysta) je způsobena blokem ústí meibomské žlázky s nahromaděným sekretem. Palpačně je cysta nebolestivá, vidíme zduření v tarzální ploténce víčka. Při everzi horního víčka vidíme vyklenutí spojivky, kterou prosvítá červenofialový granulom, event. sekundární infekci.

Terapie
  • Nemusíme zasahovat v případě, že nepůsobí kosmetické obtíže a že se spontánně hojí.
  • Injekce triamcinolonu (0,1–0,2 ml) v kombinaci s lokálním anestetikem do zduřené tkáně.
  • Pokud se chalazion nezahojí, aplikaci po 2–3 týdnech zopakujeme.
  • Celkově podávaná antibiotika při recidivách a zejména u pacientů s acne rosacea nebo se seborhoickou dermatitidou, u nichž je toto onemocnění častější.
  • Neúspěšná konzervativní terapie – v lokální anestezii možno provést kolmo na průběh víčka incizi a obsah chalazia exkochleovat.
Diferenciální diagnostika

Nutno vyloučit nádor Meibomovy žlázy (vzácný), při podezření nutno provést biopsii s histologií.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.