Benzidin

From WikiSkripta

Heslo


Benzidine structure.svg

Deriváty benzidinu se používají jako barviva. Některé deriváty, např. tetrametylbenzidin slouží jako substrát (chromogen) v reakčních systémech, kde se pro detekci využívá peroxidázové nebo pseudoperoxidázové reakce.


Odkazy

Externí odkazy

Použitá literatura