Nápověda:Obrázky/externí

From WikiSkripta
home-page-img.jpg
Převzato z [1]

Pokud v článku chcete použít obrázek, který je dostupný někde na webu, nemusíte jej do Wikiskript nahrávat. Můžete vložit jen adresu, na které je obrázek dostupný, a v článku se objeví. Ovšem pozor: obrázek ocitujete „jak je“, není možné jej jakkoli upravovat (ani změnit jeho velikost) a je třeba splnit některé podmínky (viz níže).


Představme si, že chceme vložit obrázek, který je na adrese http://www.lf1.cuni.cz/data/xsl_lfuk/img/home-page-img.jpg. Jednoduše tuto adresu (včetně http://) napište do textu (bez hranatých závorek), obrázek se v tom místě objeví.


Pokud chcete, aby se obrázek zobrazil vpravo vedle textu, vložte jej do tabulky. V daném případě můžete použít třeba následující kód (můžete jej zkopírovat do svého článku pomocí CTRL+C, CTRL+V a upravit URL adresu a datum vložení, případně doplnit další údaje o zdroji, které umožňuje šablona citace):

{| align=right
 | http://www.lf1.cuni.cz/data/xsl_lfuk/img/home-page-img.jpg
 |-------------------------------------------------------------
 |Převzato z <ref>{{Citace
  | typ = web
  | korporace = Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
  | citováno = 2009-09-24
  | url = http://www.lf1.cuni.cz/
  | název = 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze}}</ref>

Vždy je třeba dodržet Autorský zákon, zejména § 31 (Citace) – použití obrázku musí být odůvodněné a přiměřené a musí být uveden zdroj (jako je tomu v předchozím případě; podrobnosti k použití citací najdete na stránce Nápověda:Citace).

Provozovatelé některých webových stránek použití externích odkazů na obrázky zakazují. Důrazně žádáme přispěvatele WikiSkript, aby taková omezení a přání majitelů obrázků respektovali.

Výhody[edit | edit source]

Uvedeným způsobem, jsou-li splněny veškeré zákonné podmínky (např. oprávněnost a přiměřenost citace, uvedení zdroje), můžete ve svém článku ocitovat i autorsky chráněný obrázek – jde o tzv. malou citaci (§ 31 Autorského zákona). Při klasickém uložení obrázku do WikiSkript jej naproti tomu publikujete, k čemuž musíte mít vždy svolení autora.

Nevýhody[edit | edit source]

  • Obrázek je vložen v původné velikosti a rozlišení,
  • nelze upravovat vlastnosti obrázku pomocí parametrů.
  • Pokud dojde ke změnám na zdrojové webové stránce, obrázek se ztratí nebo změní, aniž byste o tom byli informováni.
  • Provozovatelé a autoři některých webů toto použití svých obrázků zakazují, vždy je třeba se seznámit s konkrétními podmínkami.
Bohužel není v tuto chvíli jasný postoj WikiMedia; Nepoužívejte proto obrázky a externí odkazy na obrázky z Wikipedie, WikiMedia Commons a příbuzných projektů. Obrázky v těchto projektech bývají uveřejněny pod některou svobodnou licencí, můžete je tedy do WikiSkript vložit „klasickým“ způsobem.
  1. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. [cit. 2009-09-24]. <http://www.lf1.cuni.cz/>. }}