Přerušení výkonu povolání lékaře v Česku

Z WikiSkript

Přerušení výkonu povolání lékaře v Česku upravuje § 6 zákona 95/2004 Sb. o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

  • Jednou získaná odborná či specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře není dotčena přerušením jeho výkonu.
  • Pokud je výkon v posledních šesti letech přerušen na déle než pět let, je nutno se ihned po opětovném zahájení výkonu doškolit po dobu nejméně šedesáti dní pod vedením lékaře s odpovídající specializovanou způsobilostí.