Alergická bronchopulmonálna aspergilóza

Z WikiSkript


Je choroba, ktorá sa vyvíja pri hypersenzitivite na aspergilové antigény, najmä A. fumigatus. Väčšina prípadov sa vyskytuje u ľudí s astmou a cystickou fibrózou. Vyššia incidencia je aj u ľudí s atopiou.

Preparát plic s aspergilózou

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pri ABPA vykazujú pľúca reverzibilné obštrukčné zmeny, ktoré však môžu v pokročilejších štádiach prejsť do zmien irreverzibilných. Rozvíja sa restriktívna pľúcna choroba so zníženou difúznou kapacitou v dôsledku utlačenia dýchacích ciest hlienom a hýfmi a centrálna bronchiektázia (CB).

ABPA sa delí do piatich štádií:

  • akútna – začiatočná fáza vyznačujúca sa astmou, zvýšenou hladinou IgE, eozinofíliou, pľúcnymi infiltrátmi a IgG a IgE protilátkami proti A. fumigatus,
  • fáza remisie – príznaky redukované,
  • exacerbácia – znovuobjavenie prvotných príznakov, hladina IgE stúpa na dvojnásobok,
  • fáza objavujúca sa u pacientov s astmou závislou na pravidelnom užívaní kortikosteroidov – astma sa zhoršuje, vzniká CB,
  • fibrotická fáza – rozvoj fibrózy v horných lalokoch pľúc.

Symptomatika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pacienti sa prejavujú epizodickým pískavým dýchaním, vykašliavnaním sputa s hnedými povlakmi, bolesťami na hrudi pleurálního pôvodu a horúčkou.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Diagnostickými kritériami pre ABPA sú astma, okamžitá kožná reakcia na Aspergillus, prítomnosť IgG a IgE proti A. fumigatus v krvi, hladina IgE vyššia než 1000 IU/ml, výskyt pľúcnych infiltrátov na CT hrudníka, eozinofília (1000 buniek/µl).

Liečba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Väčšina prípadov vyžaduje liečbu systémovými kortikosteroidmi (potlačenie hypersenzitivity a zánětlivej odpovede). Liekom voľby je hlavne prednison. V niektorých prípadoch sa používa aj itrakonazol.


Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KOUSHA, M, R TADI a A.O SOUBANI. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. European Respiratory review [online]. 2011, roč. 2011, vol. 20, no. 121, s. 156-162, dostupné také z <www.ersjournals.com>. ISSN 1600-0617. DOI: 10.1183/09059180.00001011.
  • WILLEY, Joanne M, Linda M SHERWOOD a Christopher J WOOLVERTON, et al. Prescott,Harley, and Klein’s Microbiology. 7. vydání. New York : McGraw-Hill Hogher Education, 2008. 0 s. ISBN 978–0–07–299291–5.
  • EDITOR, Moselio, Moselio Schaechter; consulting SCHAECHTER a Joshua LEDERBERG. The desk encyclopedia of microbiology. - vydání. Amsterdam : Elsevier, 2004. ISBN 0-12-621361-5.