WikiSkripta:Bohnice

Z WikiSkript

(přesměrováno z Fórum:Bohnice)

Rektorský sportovní den 2012[☲ editovat zdroj]

S WikiSkripty do Bohnic[☲ editovat zdroj]

S WikiSkripty do Bohnic

Udělejte na rektorský sportovní den něco pro své zdraví: pojďte s námi do Bohnic! Setkáte se s přáteli, mediky, příznivci WikiSkript a spoustou bezvadných lidí. Opečete si buřt a provětráte hlavu!


Kdy: Rektorský sportovní den 16. května 2012

Sraz: v 9.15 Praha Masarykovo nádraží u vlajky WikiSkript (u pokladen)

Trasa: Z Levého Hradce přes Kameničky, Zámky, Bohnice, Čimický háj do Ďáblického háje, kde bude na piknikovém místě připraveno opékání a možná i grilování.

Přihlášky zasílejte na adresu info@wikiskripta.eu

Další informace Vám zašleme na Váš mail.Levý Hradec[☲ editovat zdroj]

První centrum křesťanství v Čechách, a také nejstarší sídlo moci Přemyslovců. V Levém Hradci založil kníže Bořivoj v osmdesátých letech 9. století první křesťanský kostel na našem území. [1]. Jak napovídá název, byly "Hradce" původně dva a sloužily k ochraně a kontrole zdejšího brodu, důležitého bodu na dálkové cestě. Zbytky Pravého Hradce byly objeveny v roce 2000 na protějším břehu Vltavy v Klecanech. [2]. Pěkný je pořad Toulavé kamery o Levém Hradci [3]

Vrch Řivnáč[☲ editovat zdroj]

Hned vedle Levého Hradce se nachází vrch Řivnáč [4]. Podle názvu kopce a výšinného opevnění na něm se nacházejícího se nazývá kultura z období 3 000 - 2500 před n.l. obývající toto a nejméně 200 dalších sídlišť v Čechách kulturou Řivnáčskou. [5] Lokalitu nechal na své náklady prozkoumat v letech 1881-83 roztocký lékař MUDr. Čeněk Rýzner. Nalezl množství dovedně zpracovaných kamenných, kostěných i keramických předmětů. Ještě pozoruhodnější jsou předměty z paroží, zubů a kostí (včetně lidských). Rýzner zde nalezl totiž dvě lidské kyčelní kosti provrtané v oblasti kolen. Kdopak si to tu asi nechal "pro šesták koleno vrtat"?

Zámky[☲ editovat zdroj]

Na protější straně řeky stálo pravěké hradiště na vyvýšeném místě nad břehem Vltavy, nedaleko dnešních Bohnic. Obýváno bylo prokazatelně nejméně 5000 let od 4. tisíciletí př. n. letopočtem do nástupu Slovanů, kdy bylo patrně dobyto a jeho funkci převzal Levý a Pravý Hradec. Zbytky valů v místě spojujícím ostroh s Bohnickou náhorní rovinou Vás svou mohutností překvapí i dnes. Lokalita je v malebné krajině, kterou byste na území hlavního města ani nečekali. V sevřeném údolí vlevo pod hradištěm stojí dosud budovy první továrny na dynamit u nás, otevírané osobně Alfrédem Nobelem. Severní trasa městského okruhu je přes protesty ekologů a krajinářů plánována tak, že Zámky by měly být základnou pro pilíř mostu přes Vltavu. Pojďte se na tato místa podívat, dokud ještě jsou. [6], [7]

Bohnice[☲ editovat zdroj]

Bohnice jsou poprvé zmiňovány již ve 12. století. V povědomí veřejnosti jsou především díky jednomu z prvních a největších ústavů pro choromyslné v Čechách – Psychiatrická léčebna Bohnice již má za sebou oslavu stého výročí. [8]


V okolí je řada dalších pozoruhodných míst: Čimické údolí, Velká a Malá skála, Drahanská rokle, Havránka. Podle nálady a času se možná dostane i na ně.

Piknikové místo Ďáblice[☲ editovat zdroj]

Odměnou za absolvovaný výlet bude pečení buřtů či grilování na piknikovém místě v Ďáblicích [9], [10].