Průvodce:Spolek mediků českých (1. LF UK)

Z WikiSkript

Spolek mediků českých je organizace studentů medicíny v Česku. Název je tradiční a nijak neomezuje členy, kteří jsou naopak různých národností.

Hlavním posláním spolku je sdružovat studenty medicínských oborů za účelem prosazování jejich objektivních zájmů. Fakulta toto sdružení respektuje a podporuje.

Spolek rovněž pořádá různé studentské kulturní a zábavní akce – Studentský Piknik, Hvězdnou pařbu a další.

Ve Faustově domě na Karlově náměstí má spolek ve druhém poschodí klub se zázemím (studovna, řada počítačů s internetem, WiFi, levný tisk a kopírování, stolní kopaná, knihovna). Spolek také prodává fakultní trička a podílí se na různých dobročinných a společenských akcích. Členem spolku se může stát každý student medicíny, který zaplatí jednorázový členský poplatek 100 Kč.

Telefon: 224 963 421.

Odkazy