Průvodce:Studentské aktivity (1. LF UK)

Z WikiSkript

Spolek mediků českých[upravit | editovat zdroj]

Spolek mediků českých je organizace studentů medicíny v Česku. Název je tradiční a nijak neomezuje členy, kteří jsou naopak různých národností.

Hlavním posláním spolku je sdružovat studenty medicínských oborů za účelem prosazování jejich objektivních zájmů. Fakulta toto sdružení respektuje a podporuje.

Spolek rovněž pořádá různé studentské kulturní a zábavní akce – Studentský Piknik, Hvězdnou pařbu a další.

Ve Faustově domě na Karlově náměstí má spolek ve druhém poschodí klub se zázemím (studovna, řada počítačů s internetem, WiFi, levný tisk a kopírování, stolní kopaná, knihovna). Spolek také prodává fakultní trička a podílí se na různých dobročinných a společenských akcích. Členem spolku se může stát každý student medicíny, který zaplatí jednorázový členský poplatek 100 Kč.

Telefon: 224 963 421.

Odkazy

Erasmus Students’ Office (ESO)[upravit | editovat zdroj]

Erasmus Students’ Office (zkráceně ESO) - Kdo jsme a co děláme? Erasmus Students’ Office je součástí Spolku mediků českých a klade si za cíl pomáhat studentům vyjíždějícím a přijíždějícím na fakultu v rámci programu Erasmus – LLP.

Pro „outgoing students“ se snažíme být nápomocní už při výběru fakulty a následně ohledně praktických rad ke konkrétním fakultám – proto organizujeme setkání zástupců fakulty, uchazečů o stáž a navrátivších se studentů – Erasmus Info.

Pro „incoming students“ je pak Spolek poradním místem a místem setkávání se s českými studenty a zejména pak s „badíky“ našich „erasmáků“.

Buddy Program je tu pro přijíždějící studenty. Každý z přijíždějících studentů, který má zájem, dostane od nás jednoho „buddyho“, tedy studenta z české paralelky, který mu pomůže s cestou na kolej, zorientovat se na fakultě a v Praze. Jeho aktivita je samozřejmě největší v prvních dnech, kdy je potřeba „nováčkům“ pomoct, ale často se stává, že jsou spolu v kontaktu po celou dobu studia prostě proto, že se spřátelí.

Krom toho, že si naši studenti procvičí cizí jazyk a potkají nové zajímavé lidi, Spolek jim vystaví potvrzení pro bodové zvýhodnění při žádosti o stáž v rámci Erasmu. Tohle zvýhodnění můžete získat i za účast na jiných akcích SMČ. Těšíme se na setkání s vámi v klubu SMČ ve 2. patře Faustova domu a nezapomeňte, další info najdete na http://www.lf1.cuni.cz/eso.

Program Erasmus[upravit | editovat zdroj]

Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (LLP) a zaměřuje se na spolupráci vysokoškolských institucí a na spolupráci těchto institucí s podniky. V jeho rámci vyjíždějí naši studenti studovat do zahraničí a zahraniční jezdí zase studovat do Čech.

Pro každý semestr je vyhlašován na studijní pobyty konkurz. Do hodnocení zájemců se započítává průměr, hlavní studentská aktivita a další studentské aktivity a ústní pohovor. Destinace jsou po celé evropě. Možnost zvolit si destinaci závisí na umístění v konkurzu, které se určuje z celkového hodnocení zájemce. Délka studijního pobytu na zahraniční vysoké škole se pohybuje v rozmezí 3-12 měsíců. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Studenti, kterým byla přidělena stáž v zahraničí, se pak registrují v on-linové aplikaci na https://is.cuni.cz/webapps/ s určením destinace.

IFMSA[upravit | editovat zdroj]

IFMSA CZ – česká pobočka International Federation of Medical Students Associations je nezávislá mezinárodní organizace studentů medicíny, která působí na všech sedmi lékařských fakultách v ČR a podporuje mezinárodní spolupráci ve vzdělávání.

Organizace funguje na bázi dobrovolnosti, její členové pracují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. IFMSA CZ spolupracuje mimo fakult a vysokých škol i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

IFMSA CZ je plnoprávným členem International Federation of Medical Students Associations, mezinárodní nevládní organizace přidružené k OSN a uznané WHO jako oficiální mezinárodní fórum zastupující studenty medicíny z celého světa. Federace momentálně čítá 119 členských zemí ze všech kontinentů. Každým rokem se studenti účastní výměnných programů IFMSA a dalších pracují na projektech týkajících se ochrany lidských práv, problematiky pomoci uprchlíkům, lékařského vzdělávání, boje proti AIDS a boje za reprodukční zdraví, mezinárodního vědeckého výzkumua veřejného zdravotnictví.

Cílem je podporovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, šířit humanistické ideály, poskytnout studentům možnost ovlivnit praxi a vývoj ve světě, nabídnout budoucím lékařům komplexní úvod do globální zdravotnické problematiky a otevřít jim dveře do světa medicíny, která nezná hranice států či národnostní rozdíly.

Původním cílem IFMSA, pro který byla roku 1951 založena, bylo zajistit studentům možnost zúčastnit se zahraniční stáže – zajímavého doplňku jejich studia. Dává studentům jedinečnou možnost poznat lékařské fakulty, nemocnice a kliniky po celém světě a příležitost pro srovnání rozdílných přístupůk otázkám výzkumu, lékařského vzdělávání, zdravotní péče a etiky.

Stáže jsou organizovány pod vedením zkušených lékařů fakultních nemocnic v oblasti preklinické, klinické i vědecko-výzkumné. Fungují na principu bilaterality, což znamená, že za každého studenta - cizince, kterého přijmeme v České republice, může vyjet recipročně český student do zahraničí.

Pro studenty je zajištěno zdarma ubytování a alespoň jedno jídlo denně, případně kapesné z kterého si jídlo hradí studenti sami a ve volném čase také společensko-kulturní program připravený místními studenty. Dorozumívacím jazykem je buď angličtina nebo jazyk hostitelské země.

Studenti nejsou za práci placeni a jsou povinni zajistit si zdravotní pojištění na dobu pobytu stáže v zahraničí. Zkušenosti ze zahraničí jsou často velmi zajímavé. IFMSA CZ podepisuje ročně okolo 250 kontraktů, což představuje asi 500 účastnících se studentů.

Na naší fakultě máme v současné době zastoupených 5 výborů:

 • SCOPE – Professional Exchange
 • SCORE – Research Exchange
 • SCOPH – Public Health
 • SCOME – Medical Education
 • SCORA – Reproductive Health including HIV/AIDS
 • SCORP - Human Rights & Peace

Probíhající projekty IFMSA CZ[upravit | editovat zdroj]

 • Nemocnice pro medvídky – snaha zbavit mladší děti strachu z bílých plášťů. Studenti chodí do mateřských školek, hrají si s dětmi na doktory a ošetřují jejich nemocné plyšové medvídky.
 • Pro život - projekt zaměřený na výuku první pomoci. Studenti chodí do škol a učí děti KPR a základy první pomoci.
 • Světový den diabetu – projekt zaměřený na diabetes, probíhá jednou ročně v listopadu, snaha poučit veřejnost o rizicích vzniku diabetu 2. typu.
 • Světový den zdraví – projekt zaměřený na zdraví všeobecně, probíhá jednou ročně v březnu či dubnu.
 • Úsměv všem – snaha vykouzlit úsměv na rtech dětem či starším lidem v nemocnicích formou hry či trávení času s nimi.
 • MediCafé – projekt zaměřený na vzdělávání studentů medicíny, přednášky na zajímavá témata.
 • Chirurgické šití – studenti medicíny se na modelech učí chirurgické šití.

Jak se zapojit[upravit | editovat zdroj]

Měli byste zájem přidat se k nám? Stačí říct a kontaktovat nás. Členství je bezplatné, stačí jen vyplnit přihlášku, kterou od nás dostanete. Dále budete dostávat emaily s nabídkami projektů, do kterých se můžete zapojit. Můžete také sami přijít s vlastním nápadem nebo projektem, my vám ho pomůžeme zrealizovat. Na začátku školního roku také pořádáme workshop, kde se vám všechny projekty představí a kde se k nám můžete rovnou přihlásit.

Kontaktní osoby IFMSA CZ na 1. LF naleznete zde.

Studentské stránky[upravit | editovat zdroj]