Průvodce:Anatomie (LFP UK)

Z WikiSkript

Anatomie (od r. 2020 dohromady s topografickou anatomií) je stěžejní předmět pro celý první ročník a proto je mu během celého ročníku udílena velká pozornost. Předmět anatomie je ohodnocen 22 kredity za oba dva semestry a je ukončen zkouškou.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných praktických cvičení.

Přednášky bývají ráno a jsou společné pro celý ročník. Přednáší se v Modré posluchárně v UNIverzitnímMEdicínskémCentru.

Praktická cvičení má každá skupina zvlášť. Výuka probíhá v učebnách a v přilehlé pitevně v přízemí Procháskova ústavu. Na praktických cvičeních je účast povinná! Během roku probíhá několik kontrolních zkoušení jejichž úspěšné splnění podmiňuje zápočet.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsané zápočty za oba semestry.

Zkouška se skládá ze tří částí
  • Počítačový test
Test probíhá v počítačové učebně na děkanátu v ul. Husova. Test se skládá z 25 náhodných otázek ze systematické a topografické anatomie, každá otázka je ohodnocena 4 body. Pro úspěšné složení testu je třeba získat alespoň 60,5 bodů ze 100. Po úspěšném složení testu pokračujete na pitevnu v Procháskově ústavu. Pokud v testu neuspějete můžete ho zopakovat nejdříve za 14 dní, pokud jste dosáhli alespoň 65 bodů můžete test zopakovat již následující týden. Počet pokusů je omezen. Tři neúspěšné pokusy znamenají ztrátu jednoho termínu.
  • Pitevna
Na pitevně probíhá zkouška vlajkovým systémem. V preparátech jsou zapíchnuté očíslované vlaječky. Vaším úkolem je rozeznat struktury, které jednotlivé vlaječky označují. Pokud neuspějete na pitevně, přicházíte o jeden ze tří termínů. Opakovat můžete v následujícím termínu a opakujete pouze pitevnu, test již opakovat nemusíte.
  • Ústní část
Po úspěšném složení zkoušky na pitevně se přesouváte na ústav anatomie v Procháskově ústavu, kde probíhá ústní část. Zde si vylosujete 2 otázky z různých témat. Je zde 15 minut přípravu.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.


  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie II. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 488 s. ISBN 80-247-0143-X.


  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.


  • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 4. vydání. Ilustroval Jan BALKO, ilustroval Šárka ZAVÁZALOVÁ. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-420-0.


  • Poznámky z přednášek

Odkazy[upravit | editovat zdroj]