Průvodce:Anesteziologie (LFP UK)

Z WikiSkript

ZS 5. ročníku, ukončen zápočtem a zkouškou.

V rozvrhu není, rozpis najdete na nástěnce stomatologické kliniky.

Náplň
Celková a lokální anestezie, předoperační příprava, operační riziko, pooperační péče, pooperační analgezie, šok a jeho léčba, dechová nedostatečnost, možnosti léčby.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • Kasal a kol.: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péce pro lékarské fakulty. 2002;
  • Cvachovec, Cvachovcová: Neodkladná resuscitace. 1998 (pro hlubší studium);
  • Cerný a kol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi;
  • Pocta: *Kompendium neodkladné péce. 1996;
  • Ševcík P., Cerný V., Vítovec J.: *Intenzivní medicína. Praha Galén 2000;
  • Treška V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oboru. Grada Publishing Praha 2003;
  • Basket: Practical Procedures in Anaesthesia and critical Care. 1995;
  • Rushman: Lee´s Synopsis of Anaesthesia. 1999.