Průvodce:Biofyzika (LFP UK)

Z WikiSkript

Biofyzika se vyučuje v prvním semestru a je zakončena zkouškou. Předmět je ohodnocen 6 kredity

Předmět je prerekvizitou (podmínkou) pro zapsání předmětu Fyziologie v 2. ročníku!

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných praktických cvičení.

Přednášky bývají ve čtvrtek ráno a jsou společné pro celý ročník. Přednáší se v Modré posluchárně Unimec.

Praktická cvičení má každá skupina zvlášť. Výuka probíhá v učebnách Biomedicínského centra. Na praktických cvičeních je účast povinná! Z praktických cvičení se zpracovávají a odevzdávají protokoly. Během semestru probíhají kontrolní zkoušení a na konci se píše závěrečný test ze dvou částí: z převodů jednotek, který je nutno napsat na 100%, a biofyziky. Jejich úspěšné splnění a odevzdání protokolů podmiňují zápočet. Zápočtový test probíhá v počítačové učebně v UNIMECu.

V tomto předmětu je zavedený bodový systém. Za zkoušení / průběžné testy, odevzdané protokoly a docházku získáváte během semestru body. Pro obdržení zápočtu je nutné získat určitý počet bodů pro daný rok.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsaný zápočet. Obvykle bývají vypisovány předtermíny. Pro připuštění k předtermínu je třeba dosáhnout stanoveného počtu bodů a napsání testu z převodů jednotek zcela bez chyby.

První dva pokusy zkoušky jsou formou písemného testu, 3. pokus je ústní formou. Test se píše v Modré posluchárně Unimec.

Je nutné mít s sebou Index, bez něj nebudete ke zkoušce připuštěni. Opravdu!! (edit po zrušení indexů během roku 2020 to už asi neplatí)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]