Průvodce:Chirurgie (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Chirurgie se koná na chir. klinice FN Lochotín. Výuka probíhá 3 semestry a je završena zkouškou v ZS 5. ročníku.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

4. ročník
 • ZS AULA: Čtvrtek 16:50–18:30 hod.
 • LS Chirurgická klinika MOST
  • Chirurgie zaměřená na jednotlivé systémy (hepatobiliární, GIT,…)

Bohužel na rozdíl od všeobecných kolegů jsou naše přednášky kratší s téměř stejným množstvím informací, v důsledku toho jsou (često) ve velice rychlém tempu, což je vyčerpávající.

5. ročník
 • Čtvrtek 13:00–14:40 MOST

Praktická cvičení a semináře[upravit | editovat zdroj]

Vchod B, věci nechat v šatně mediků. S sebou pláště, stetoskop, poznámkový blok a něco na psaní.

4. ročník
 • ZS pondělky 1. sk. 8:00–9:40, 2. sk. 10:00–11:40
  • Čekejte prohlídku oddělení, která vám nepomůže od budoucího bloudění, prohlídku centrální sterilizace, nácvik převazů občas návštěva operačního sálu, jinak jako na interně: anamnézy, vyšetření. Program záleží hodně na vyučujících.
 • LS pátky 1. sk 7:30–9:10, 2. sk 9:50–11:30
  • Část studentů je na ambulanci. Jinak anamnézy, vyšetření, operační sál, teorie. Opět záleží na konkrétním vyučujícím. Tímto děkuji MUDr. Šimánkovi, že se naší skupině skutečně věnoval.
5. ročník ZS praktika se konají jednou za dva týdny a jsou dvojitá.
 • 1.sk čtvrtek 7:30–10:50 týden A
 • 2.sk pátek 7:30–10:50 týden B

Zápočet/Zkouška[upravit | editovat zdroj]

 • Zápočet se uděluje za aktivní účast na praktikách.
Zkouška

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Později upřesním, které materiály se hodí nejvíce.

 • Řehák F. a kol.: Obecná a speciální chirurgie pro posluchače stomatologie. Praha SPN 1984;
 • Zeman M. a kol.: Chirurgická propedeutika. Grada Publishing, 2.přepracované vydání Praha 2000;
 • Treška V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada Publishing 1.vydání Praha 2003;
 • Lawrence W. Way a kol.: Současná chirurgická diagnostika a léčba. 1. a 2.díl. Grada Publishing Praha 1998;
 • Treška V. a kol.: Aneurysma abdominální aorty. Grada Publishing Praha 2000;
 • Hoch J., Leffler J. a kol.: Speciální chirurgie. Maxdorf Praha 2001;
 • Zeman M. a kol.: Speciální chirurgie. Galén Karolinum Praha 2001;
 • Treška V. a kol.: Transplantologie pro mediky. Karolinum Praha 2002;
 • Vodička J. a kol.: Speciální chirurgie. Karolinum Praha 2006.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]