Průvodce:Chirurgie III. (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka[upravit | editovat zdroj]

První den výuky se všichni studenti dostaví do seminární místnosti chirurgické kliniky (pavilon C, 2. patro.), kde jim pan doc. MUDr. Vodička PhD. sdělí informace o výuce. Výuka probíhá na Chirurgické klinice FN Plzeň - Lochotín a dále na specializovaných odděleních - neurochirurgickém a kardiochirurgickém. Začíná v 7:00 hodin a končí kolem 12:00 hodiny či až Vás propustí některý z vyučujících. Od akademického roku 2014/2015 je změněn systém výuky. Studenti z bloku jsou rozděleni do skupin A - E. V rámci stáže každá skupina absolvuje dva týdny na obecné chirurgii, 4 dny na plastické chirurgii + 1 den na dětské chirurgii, týden na neurochirurgii a týden na kardiochirurgii. Během nich musí student vypracovat seminární práci. Seznam témat je vyvěšený na nástěnce v pavilonu C, 2. patro. Každý ze stážistů absolvuje nejméně jednu asistenci na operačních sálech a dále se zúčastní odpolední služby na pohotovosti (od 15:00 do 22:00 hod.). Následující dva týdny výukového bloku jsou přednášky. - každý ze studentů odprezentuje zadané téma týkající se stěžejní chirurgické problematiky. Po 5 praktických týdnech a 2 týdnech přednášek následuje týden seminářů, během kterého každý ze studentů odprezentuje vybrané téma týkající se stěžejní chirurgické problematiky, a nakonec volný týden na přípravu na státní zkoušku na chirurgii.

Obecná chirurgie[upravit | editovat zdroj]

Stáž trvá dva týdny. Každý asistent má k sobě přiřazené dva studenty. Někdy je to na celý týden, jindy jen pár dní. Studenti vždy ráno v 7:00 přidou na příslušné oddělení a doprovází asistenta po celou dobu až do 12:00. Hlášení jsou vždy od 7:45 v knihovně chirurgické kliniky (pavilon C, 5. patro.) Každý student dostane na začátku bloku seznam s výkony, které musí během praktik provést. Pokud nebude mít všechny výkony podepsané, nebude připuštěn ke státní zkoušce. Zde je seznam oddělení chirurgické kliniky.

Plastická chirurgie[upravit | editovat zdroj]

Oddělení se nachází v 6. patře, vchod B. Stážisti zde stráví celkem 4 dny. Výuka začíná v 8:00, studenti ráno počkají na pana primáře Bursu v jídelně na oddělení.

Dětská chirurgie[upravit | editovat zdroj]

Oddělení se nachází ve 4. patře, vchod B. Stážisti zde stráví jeden den. Začátek výuky je v 7 hodin.

Neurochirurgie[upravit | editovat zdroj]

Oddělení se nachází ve 4. patře, vchod C. Výuka začíná hlášením v 7:25 v knihovně neurochirurgické kliniky (3. patro, vchod C). Neurochirurgické sály jsou sály č. 5 a 6 v 1 PP.

Kardiochirurgie[upravit | editovat zdroj]

Oddělení se nachází ve 4. patře, vchod B. Studenti počkají před seminární místnosti kliniky (1.PP, kousek za bufetem u Dubu, kousek před chir. sály) na hlášení. To začíná v 7:45 a většinou vás na něj nepustí. Po skončení hlášení se vás pak ujme doktor.

Seminární práce[upravit | editovat zdroj]

Seznam témat je vyvěšený na nástěnce v pavilonu C, 2. patro. Práce by měla být v powerpointu, verze do r. 2007. Má dvě části: teoretickou (etiologie, diagnostika, symptomatologie, léčba, prognóza) a kazuistiku pacienta. Přednes by měl trvat 15 minut, práce musí být řádně odcitována a student musí využít alespoň jeden zahraniční zdroj. Pokud student seminární práci nevypracuje, nebude připuštěn ke státní zkoušce.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet uděluje pan doc. MUDr. Vodička PhD. zpravidla na posledním semináři s ním. Pro udělení zápoču musí mít stážista splněnou stoprocentní docházku, podepsaný seznam výkonů, vypracovanou a odprezentovanou seminární práci a odslouženou jednu službu na chirurgické ambulanci.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Státní zkouška má 3 části - praktickou část, test a ústní část. Nejprve musíte složit test, ten se píše na Chirurgické klinice FN Plzeň - Lochotín v seminární místnosti MOST (pavilon C, 2. patro). Na test máte 60 minut, maximum dosažených bodů je 60, minimum pro úspěšné splnění je 45. V testu je vždy jen jedna odpověď správná. Během praktické zkoušky předvedete své praktické i teoretické zkušenosti. Skládá se na jednom z oddělení, kde se Vás ujme asistent a přidělí Vám úkol - odebrat anamnézu a vyšetřit pacienta, ošetřit ránu, vytáhnout stehy či dren. Poté si s Vámi Vaše jednotlivé kroky probere, zeptá se, proč jste provedli určité úkony, proberete Vašeho modelového pacienta a určíte jeho vhodný léčebný a vyšetřovací postup. Poslední částí státní zkoušky je ústní přezkoušení teoretických otázek. Kombinace otázek se skládá z jedné otázky z obecné chirurgie, jedné ze speciální chirurgie, třetí otázka je buď z okruhu neurochirurgie a nebo kardiochirurgie.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VODIČKA, Josef, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2512-6.
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
  • NAVRÁTIL, Luděk, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 9788024620688.
  • NĚMEC, Petr. Kardiochirurgie. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1303-5.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]