Průvodce:Cizí jazyk A (LFP UK)

Z WikiSkript

Lékařská fakulta v Plzni kladla na výuku cizích jazyků velký důraz, a proto dříve nabízela pro první ročníky, kromě pro všechny studenty povinné latiny, angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu.

Od roku 2020 už nabízí pouze angličtinu, či němčinu. Předmět Odborná terminologie - angličtina / Odborná terminologie - němčina je ohodnocen 3 kredity.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z povinných praktických cvičení a probíhá v učebnách V Šafránkově pavilonu. Předmět je dvousemestrový. Docházka je povinná, ale je možnost 1-2 absencí za semestr. Během semestru se většinou píší 1 až 2 testy, jejichž úspěšné splnění podmiňuje udělení zápočtu, v letním semestru se místo testů vytváří prezentace.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsané zápočty za oba semestry.

Někteří učitelé vypisují předtermíny pro studenty s výborným prospěchem v průběžných a zápočtových testech.

Zkouška se obvykle skládá z písemného testu z gramatiky, z ústního pohovoru na téma, které si student náhodně vylosuje z témat probíraných během roku, a práce s textem.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

HOLÁ, Alena a Tamara KOPŘIVOVÁ. Medical English. Volume 1, Anatomy of the human body. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 9788024618708.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]