Průvodce:Fyziologie (LFP UK)

Z WikiSkript

Fyziologie je jeden ze dvou stěžejních předmětů pro druhý ročník a proto je mu během celého ročníku udílena velká pozornost. Předmět fyziologie je ohodnocen 24 kredity za oba dva semestry a je ukončen zkouškou.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných praktických cvičení. Přednášky probíhají v posluchárně Pavlovova ústavu v 1. patře. Praktická cvičení probíhají v novém Biomedicínském centru. Během obou semestrů je na praktických cvičení probíráno 6 tématických okruhů a každý z nich je zakončen počítačovým testem. Test se skládá z 20 otázek, kdy student volí, zda se jedná o pravdivé či nepravdivé tvrzení. Pro úspěšné absolvování testu je třeba získat alespoň 15 bodů. Každý test můžete psát vícekrát, ale pouze v určené termíny a s odstupem minimálně jednoho týdne. Testová zadání jsou veřejně přístupná.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Pro udělení zápočtu je třeba splnění všech testů a 100% docházka na praktických cvičeních.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsané zápočty za oba semestry.

Zkouška se skládá ze dvou částí
  • Počítačový test
Test probíhá v počítačové učebně na děkanátu v ul. Husova. Závěrečný test obsahuje 54 otázek, každá otázka má jednu správnou odpověď. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 38. Pokud v testu neuspějete můžete ho zopakovat nejdříve za 14 dní. Počet pokusů není omezen. Za neúspěšně napsaný test neztrácíte termín. Po úspěšném složení testu pokračujete následující týden v ústavem určeném termínu k ústní části.
  • Ústní část
Ústní část probíhá na Unimecu na Ústavu fyziologie. Ústně se odpovídá na 4 otázky, z nichž 1 se týká praktických cvičení. Před ústní částí NENÍ třeba oproti dřívějšku doložit všechny protokoly z praktických cvičení, zkontrolované vyučujícím. I tak je dobré si je založit k opakování. Po vylosování otázek máte k dispozici sylabus, který slouží jako osnova k přípravě otázek. Při neúspěchu u ústního zkoušení můžete zkoušku opakovat hned další týden a opakujete už pouze ústní část.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

K většině systémů jsou vydaná skripta. Velice povedená jsou nově vydaná skripta paní doktorky Švíglerové ke GITu. Krev, ze které je hned první ze serie testů na pc, se studenti učí z "Trojana".

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.

To je jediné co doporučuji se z této knihy učit. Na zbytek zápočtových testů vám busou stačit skripta. Bohužel se na cvičeních neprobírá CNS, ledviny ani endokrinní systém, které se musíte naučit sami. CNS se studenti učí z "Králíčka".

  • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 230 s. ISBN 8024603500.

Pokud hledáte učebnici, ve které najdete vše, doporučuji překlad nebo nejlépe originál od Ganonga. Je to skvělá učebnice, ve které již najdete mnoho informací z patofyziologie.

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

Mezi studenty samozřejmě také kolují zpracovaná témata, které doporučuji si sehnat.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]