Průvodce:Fyziologie (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Fyziologie je velice obsáhlý předmět, který provází celý druhý ročník.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Přednášející:

Čtvrtek PAV 15:10–17:40.

Praktická cvičení a semináře[upravit | editovat zdroj]

 • Praktická cvičení: povinná aktivní účast.
 • Pravidelně se píší počítačové testy

Každý test obsahuje 20 otázek. Odpověď na otázku se vybírá ze čtyř variant, z nichž pouze jedna je vždy správná. Za každou správně odpovězenou otázku dostává student 1 bod. Maximální počet bodů z jednoho testu je tedy 20. Hodnocení testu:

 • 20–19 bodů výborně
 • 18–17 bodů velmi dobře
 • 16–15 bodů dobře
 • < 15 bodů nevyhověl(a)
  • ZS:
   • fyziologie krve a imunitního systému
   • test z obecné fyziologie a fyziologie vzrušivých tkání.
   • test z fyziologie smyslů
  • LS:
   • test z fyziologie krevního oběhu
   • test z fyziologie gastrointestinálního traktu.
   • test z fyziologie dýchání.

Z cvičení je nutné odevzdávat protokoly, zadání najdete na domovských stránkách ústavu (viz odkazy).

Zápočet/Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet
 • Aktivní účast na praktikách,
 • odevzdané, schválené protokoly,
 • splnění všech testů.
Zkouška
 • Na předtermín mohou jen studenti, kteří mají průměrnou známku z testů ≤ 2.
 • Závěrečný test:
  • počítačový, děkanát.
  • 54 otázek, 60 min, 1 správná odpověď.
  • V případě neúspěchu je možno se přihlásit nejdříve za 2 týdny.
 • Písemná zkouška (esej) u prvního termínu, u dalších ústní.
  • Následující den po počítačovém testu.
  • Index a zkontrolované protokoly s sebou!!
  • Student odpovídá na čtyři otázky, z nichž jedna je vždy z praktických cvičení.
  • Je výhodnější odpovídat stručně a věcně.
 • V případě neúspěchu u písemného testu je možné přihlásit si další termín nejdříve za tři týdny, počítačový test není třeba opakovat.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]