Průvodce:Gynekologie a porodnictví II. (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na Gynekologicko - porodnické klinice FN Plzeň na Lochotíně. Začíná v 7:30 a končí kolem poledne, či až Vás propustí některý z vyučujících. Sraz je každé ráno před sekretariátem vedení kliniky, kde se zkontroluje docházka a rozdělí se skupinky studentů na oddělení. Každý ze studentů obdrží na začátku bloku svůj vlastní záznamový list - ,,Doporučené výkony při praxi", kde je uvedeno, jaké výkony má během stáže vidět (vyučující mu vždy po absolvování daného výkonu záznamový list podepíše). Dále všichni obdrží rozpis oddlělení, na kterých budou stáž absolvovat . Blok trvá pět týdnů - z toho čtyři na klinice a pátý slouží jako přípravná doba ke státní zkoušce. Během prvních čtyř týdnů navštívíte oddělení konzervativní gynekologie I.a II., oddělení patologického těhotenství, porodní sály, oddělení šestinedělí a ambulance.

Semináře: během stáže studenti absolvují semináře, které jsou buď ráno od 7:30 nebo dopoledne od 10:00.

Absence: Dvě jsou tolerované bez omluvy, další je nutné si nahradit.

Odpolední služba: během stáže musí každý absolvovat jednu službu od 14:00 do 20:00. Studenti se nahlásí na porodních sálech a pokud jim to lékař povolí, je výhodné jít také na operační sály nebo ambulance, kde se dají sehnat výkony. Na konci služby studentům lékař zapíše prezenci na papír s výkony.

Výuka v Ústí nad Labem[upravit | editovat zdroj]

Výuka v Ústí nad Labem probíhá na gynekologicko-porodnické klinice Masarykovy nemocnice. V průběhu stáže se ve dvojicích či trojicích střídáte na 7 pracovištích. Gynekologická ambulance, USG pracoviště, Septický sál, 3D USG, Porodnická ambulance, Porodnický sál a Chirurgický sál. Pracoviště se nacházejí v budovách G a D. Výuka začíná na všech pracovištích v 8:30, kromě chirurgického sálu, kde se začíná v 7:55. Výuka probíhá obvykle do 10:30. Od 11 hodin probíhá seminář v budově B v 5. patře a trvají 1 - 2 hodiny.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Státní zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. Taháte si 3 otázky ze 3 okruhů.

Test je v papírové formě a píše se v seminární místnosti kliniky. Všichni studenti ho píšou najednou v pondělí. Na ústní zkoušku se pak dostaví dle přihlašování na sisu.

Otázky k ústní zkoušce: 35 otázek z fyziologie, 36 otázek z porodnictví a 42 z gynekologie. Seznam otázek obdržíte první den na sekretariátu kliniky nebo si jej můžete stáhnout na SIS a naleznete ho také ve WikiSkriptech.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. ISBN 978-80-7262-501-7.
  • BINDER, Tomáš, et al. Porodnictví. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1907-1.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]