Průvodce:Histologie a embryologie (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Tento dvousemestrový předmět začíná v letním semestru prvního ročníku a je ukončen zkouškou v zimním semestru druhého ročníku. V prvním semestru jsou přednášky zaměřeny na histologii, ve druhém na embryologii.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Přednášky z histologie bývají v úterý ráno, z embryologie v úterý odpoledne (2. ročník) ve velké posluchárně Procháskova ústavu a jsou společné s všeobecným směrem. Vybavte se pastelkami.

Praktická cvičení a semináře[upravit | editovat zdroj]

Probíhají taktéž v Procháskově ústavu, v prvním semestru pátek odpoledne v druhém v úterý dopoledne (obojí každý druhý týden).

Praktika probíhají především u mikroskopů s odborným výkladem vyučujícího. Na konci prvního semestru je zápočet podmíněn docházkou a krátkým ústním zkoušením. V průběhu dalšího (zimního) semestru se píší testy, které jsou společně s docházkou podmínku zápočtu a připuštění ke zkoušce.

Zkouška se skládá z testu, schémat, praktické části a ústního zkoušení.

Test
Jedná se o elektronickou formu testu a probíhá v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni. Je tvořen 40 otázkami – z obecné a speciální histologie a z embryologie. Všechny otázky v testu si mohou studenti stáhnout jako příručku ke zkoušce z portálu MEFANET. Obsahem testu jsou otázky pouze v této příručce. Časový limit je 60 minut. Po úspěšném absolvování testu postupuje student k další části zkoušky - schématům.
Schémata
Tato část zkoušky již probíhá na Procházkově ústavu na Ústavu histologie a embryologie. Každý student obdrží zadání 4 schémat (2 z obecné histologie a 2 z embryologie), ta barevně nakreslí a popíše. Časový limit je 45 minut.
Praktická část
Každému studentovi je dána dvojice preparátů, které má histologicky popsat a nakreslit. Časový limit na jeden preparát je 5 minut.
Ústní
Společně s preparáty si student vytáhne již kompletní trojkombinaci otázek – obecná histologie, speciální histologie a embryologie. Tyto otázky poté zodpoví zkoušejícím.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • Přednášky, hlavně z embryologie.
  • Poznámky z praktických cvičení.
  • Slípka J.: Outlines of histology. Karolinum 2004
  • Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H+H 1997, 1999

Odkazy[upravit | editovat zdroj]