Průvodce:Histologie a embryologie II. (LFP UK)

Z WikiSkript

Jedná se o dvousemestrový předmět, kdy letní semestr prvního ročníku je zaměřen na obecnou histologii a zimní semestr druhého ročníku na histologii speciální (v rámci praktických cvičení) a embryologii (v rámce přednášek). Předmět je ohodnocen 6 kredity.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Přednášky z histologie jsou pouze v prvním ročníku. V druhém ročníku probíhají přednášky z embryologie v modré posluchárně Unimecu. Vybavte se pastelkami.

Praktická cvičení a semináře[upravit | editovat zdroj]

Probíhají na praktikárně ve 2. patře Procháskova ústavu. Praktika jsou zaměřena na mikroskopické rozpoznávání nejprve jednotlivých histologických struktur a poté již jednotlivých orgánu. Praktické ukázky jsou doprovázeny výkladem vyučujícího. Na konci prvního semestru je zápočet podmíněn docházkou a úspěšným splněním průběžných testů. Podmínky k zápočtu se však mohou lišit v závislosti na Vašem vyučujícím.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška se skládá z počítačového testu, kreslení schémat, praktické části a ústního zkoušení.

Test
Jedná se o elektronickou formu testu a probíhá v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni. Je tvořen 40 otázkami – z obecné a speciální histologie a z embryologie. Všechny otázky v testu si mohou studenti stáhnout jako příručku ke zkoušce z portálu MEFANET. Obsahem testu jsou pouze otázky zveřejněné v této příručce. Časový limit je 60 minut. Po úspěšném absolvování testu postupuje student k další části zkoušky - schématům.
Schémata
Tato část zkoušky již probíhá na Procházkově ústavu ve velké posluchárně. Každý student obdrží zadání 4 schémat (2 z obecné histologie a 2 z embryologie), která barevně nakreslí a popíše. Časový limit je 45 minut.
Praktická část
Probíhá na praktikárně ve 2. patře Procháskova ústavu Každému studentovi je dána trojice preparátů, které má histologicky popsat a nakreslit. Časový limit na jeden preparát je 5 minut.
Ústní část
Společně s preparáty si student vytáhne již kompletní trojkombinaci otázek – obecná histologie, speciální histologie a embryologie. Tyto otázky poté zodpoví zkoušejícím.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • Přednášky, hlavně z embryologie.
  • Poznámky z praktických cvičení.
  • Slípka J.: Outlines of histology. Karolinum 2004
  • SLÍPKA, Jaroslav. Základy embryologie. 1. vydání. Karolinum, 2012. 124 s. ISBN 9788024620510.  • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 0 s. ISBN 978-80-247-2393-8.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]