Průvodce:Interní propedeutika (LFP UK)

Z WikiSkript

Interní propedeutika se vyučuje v zimním semestru 3. ročníku, je ukončena zkouškou a ohodnocena 6 kredity.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Přednášky jednou týdně nepovinně, praktika jednou týdně povinně. Některé skupiny bývají ve FN Bory, některé ve FN Lochotín, rozpis najdete na nástěnce Interní kliniky nebo na internetových stránkách fakulty (3 ročník, interní propedautika, přílohy). Při praktikách se probere základní odebrání anamnézy a natrénuje se fyzikální vyšetření. Některé skupiny více, některé méně. Ke zkoušce se však vyžaduje kompletní vyšetření.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška začíná částí praktickou, kdy vám je přidělen pacient. Někdy vám zkoušející lékař určí, co máte vyšetřit konkrétně, někdy vám neřekne nic a máte vyšetřit vše. Na detaily je třeba ujistit se předem, pak už vám nic, co jste měli vyšetřit a nevyšetřili, nebude odpuštěno. Vždy se pacienta ptejte na alergie a léky! Někdy to zkoušející lékař chce, i přes to že jste vyšetřovali pouze břicho. Anamnézu odebírejte pečlivě, někdy se vyhazuje na drobnostech. Bude vám spíše odpuštěno, že neslyšíte šelest, než opomenutá pracovní anamnéza. Ihned následuje ústní část. Taháte dvě otázky. Někdy chce zkoušející znát spoustu klinických podrobností, které jste na propedeutice nikdy neslyšeli, ale je třeba si zvykat :D.

Předtermín[upravit | editovat zdroj]

Pokud jdete na předtermín, absolvujete praktickou část u svého vyučujícího během cvičení v nemocnici. Je to příjemnější varianta. Tato varianta, ale neni ve FN Lochotín.Tady se praktická zkouška dělá v den ústní. Předtermínů je ovšem málo, jsou rychle zaplněné a je o nich málo informací, proto se vyplatí včas poprosit vyučujícího, aby vám informace zjistil. Předtermíny jsou od začátku prosince až do druhého týdne v lednu, ale jen ve FN Bory. FN Lochotín má předtermíny jen v lednu.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Mezi studenty kolují dobře zpracované otázky ke zkoušce v elektronické podobě a tenká skripta na EKG. Většina studentů používá "Chrobáka", je zde dobře popsané fyzikální vyšetření, jsou podle něj postavené přednášky a často i výuka v nemocnici. Není zde ale vše, co potřebujete ke zkoušce!

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 0000. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.

Obsáhlejší, pro někoho i srozumitelnější variantou, zvláště pokud jde o vyštření srdce, je učebnice od Klenera, který napsal i učebnici na internu.

  • KLENER, Pavel a Mojmír HORYNA. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 2. vydání. Praha : Karolinum : Galén, 2006. ISBN 80-7262-429-6.

Ke zkoušce potřebujete mít přehled o EKG. Máte dvě možnosti z čeho se učit. Mezi studenty kolují skripta základy EKG od MUDr. Petra Hamana. Další možností je EKG od J. R. Hamptona. Je to malá knížečka, čtivá a krásně napsaná.

  • HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. 6. vydání. Grada, 2005. 149 s. ISBN 80-247-0960-0.


Užitečné odkazy[upravit | editovat zdroj]