Průvodce:Jak a co začít studovat (LFP UK)

Z WikiSkript

Plzeňská lékařská fakulta nabízí studium ve dvou oborech magisterského studia: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Obor Všeobecné lékařství se studuje 6 let a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent titul MUDr.

Obor Zubní lékařství se studuje 5 let a po zakončení získává absolvent titul MDDr.

První a druhý ročník je zaměřen především na výuku teoretických oborů, ve třetím a čtvrtém ročníku se jsou vyučovány preklinické obory a nejvyšší ročníky jsou zaměřeny na klinické obory. Fakulta dále nabízí studium v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Fakulta klade důraz na výuku světových jazyků (edit 2020 v 1. ročníku je na výběr už jen anglický jazyk, nebo německý jazyk) se zaměřením na odbornou lékařskou terminologii, což studenti zúročí na studijních pobytech a praxích v zahraničí, kterých se mohou zúčastnit.

Sledujete webové stránky LFP http://www.lfp.cuni.cz/#, v sekci UCHAZEČ naleznete informace o přijímacím řízení i tam jsou vyvěšené testy z minulého roku.

Přijímací řízení je formou testu z předmětů: fyzika, chemie, biologie, kde je jen jedna odpověď správná. Rozsah požadovaných znalostí by měl odpovídat osnovám gymnázií na úrovni. LF UK v Plzni zároveň vydává modelové otázky k přijímacím zkouškám. Fakulta nabízí taktéž přípravné kurzy i online kurzy.

Informace o přijímacím řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok 2020/2021 naleznete zde.

!!!Pozor!!! středa 29. 1. 2020 se koná Den otevřených dveří. Více informací naleznete zde.