Průvodce:Klinické zubní lékařství (LFP UK)

Z WikiSkript

Jedná se o praktická cvičení s půlhodinovým seminářem na začátku výuky. Výuka začíná v letním semestru druhého ročníku a trvá celé studium.

2. ročník (Výuková ordinace)[upravit | editovat zdroj]

 • Vyšetření pacienta, ergonomie práce, hygiena, kariologie,…
 • Studenti se ošetřují navzájem (kompletní stomatologické vyšetření, odstraňování zubního kamene, leštění, bakteriologický odběr…)
 • V průběhu semestru se píšou hlášené písemné práce.
 • Na každé hodině probíhá seminář, na který se studenti teoreticky připraví.
 • Doporučuji bílé kalhoty, tričko a přezůvky. Je vhodné poprosit na sekretariátu kliniky o přidělení skříňky v šatně.

3. ročník[upravit | editovat zdroj]

Zimní semestr (Výuková ordinace)
 • Studenti si shánějí pacienty (příbuzné, známé) a pracují s nimi za dohledu vyučujícího. Pakliže si student pacienty nesežene, mohou sestry objednat někoho z kliniky.
 • V průběhu semestru se píšou testy zaměřené převážně na výplňové materiály a práci s nimi.
 • Na každé hodině probíhá seminář, na který se studenti teoreticky připraví.
Letní semestr
 • Studenti jsou rozděleni na jednotlivá oddělení (konzervační, protetika, parodontologie, chirurgie) kde pracují pod dohledem vyučujících a pozorují.
 • Polovina třídy má praktika v pondělí odpoledne a druhá polovina ve čtvrtek odpoledne, ovšem množství pacientů je v těchto hodinách zanedbatelné, takže výuka je spíše teoretická. Praktika trvají 4 hodiny.

4. ročník[upravit | editovat zdroj]

 • V zimním semestru jsou jedna v letním dvě čtyřhodinová praktika týdně (jedna dopoledne druhá odpoledne). Odpolední praktika obvykle netrvají celé čtyři hodiny pro nedostatek pacientů.
 • Studenti jsou rozděleni na jednotlivá oddělení podobně, jako v letním semestru, k oddělením přibývá i dětské.

5. ročník[upravit | editovat zdroj]

 • V zimním semestru jsou dvoje a v letním troje dopolední praktika týdně.

Náplň práce na odděleních[upravit | editovat zdroj]

Konzervační oddělení
Preventivní prohlídky, diagnostika, výplně, scaling, endodotntická ošetření, hygienická instruktáž, zápis do dokumentace.
Protetické oddělení
Protetické plány, otiskování, opravy náhrad, zkoušky náhrad, broušení pilířů, příprava na čepové náhrady, dostavby zubů, zápis do dokumentace + konzervační výkony, někdy extrakce.
Chirurgické oddělení
aplikace anestezie, extrakce ± šití, zavádění drénů, vyjímání drénů, stehů, zápis do dokumentace… Občas „výlet“ na operační sálek, kde můžete asistovat (držet háky). Převažuje observace.
Parodontologie
Určování PBI, CPITN, scaling, výplachy chobotů, hygienická instruktáž… Občas asistence u chirurgického výkonu.
Pedostomatologie
Preventivní prohlídky, pečetění stálých zubů, občas výplň (hlavně SIC), edukace pacientů a jejich rodičů.

Doporučený počet výkonů[upravit | editovat zdroj]

Výkony se sbírají po celou dobu studia. Každý student si vede notýsek, do kterého si zapisuje výkony provedené na pacientech jak v soukromé praxi, tak v nemocnici. Typy zapisovaných výkonů jsou uvedené níže. Každý zápis by měl obsahovat datum, jméno pacienta + část r.č. před lomítkem, zub, materiál, rozsah, nutnost LA (+typ, množství, anestetikum) atp.

Ve většině případů není možné počet výkonů na praktikách v nemocnici naplnit, proto jsou čísla spíše orientační.

Notýsky se předkládají u státní zkoušky z konzervačního zubního lékařství. Je důležité, abyste věděli, s jakými materiály jste pracovali!

Konzervační oddělení
Amalgámy 40
Chemicky tuhnoucí kompozita 15
Fotokompozita 15
Kompomery 5
Skloionomery 20
Infikovaný kořenový kanálek 15
Extirpace vitální dřeně a provizorní plnění Ca(OH)2 10
Devitalizace 3
Chirurgie

extrakce 40


Odkazy[upravit | editovat zdroj]