Průvodce:Lékařská chemie (LFP UK)

Z WikiSkript

Lékařská chemie a biochemie I. se vyučuje v druhém semestru 1. ročníku a je zakončena zápočtem, poté pokračuje v druhém ročníku, kde je zakončena zkouškou. Předmět je ohodnocen 4 kredity.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných laboratorních cvičení.

Přednášky bývají ráno. Přednáší se v UNIMECu.

Praktická cvičení má každá skupina zvlášť. Laboratorní cvičení probíhají v suterénu Procháskova ústavu. Na laboratorních cvičeních je účast povinná. Na cvičení je nutné mít předem připravené pracovní listy, které se ještě během praktik doplňují.

Někteří vyučující vyžadují navíc protokoly z praktik.

Podmínkou zápočtu je splněný zápočtový test, docházka na praktikách, pracovní listy, popř. protokoly.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HABERMANN, Vlastimil. Lékařská chemie: vybrané úvodní kapitoly. 2., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1991-0.
  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 2. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1414-4.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]