Průvodce:Latina (LFP UK)

Z WikiSkript

Předmět Odborná terminologie - latina je povinný pro všechny studenty.

Latina trvá pouze jeden semestr a je zakončena zápočtem již v zimním semestru 1. ročníku. Předmět je ohodnocen 1 kreditem.

Předmět je prerekvizitou pro cizí jazyk (Odborná terminologie - angličtina / Odborná terminologie - němčina).

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá pouze z povinných praktický cvičení. Výuka probíhá v učebnách V Šafránkově pavilonu. Cvičení jsou povinná, povolené jsou 1-2 absence. Během semestru se většinou píší 1 až 2 testy, jejichž úspěšné splnění podmiňuje udělení zápočtu.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

PLAŠILOVÁ, Jiřina. Základy latinské lékařské terminologie. 5. vydání. Praha : Karolinum, 2018. ISBN 9788024634753.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]