Průvodce:Neurologie (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Probíhají na ŠAFu, obvykle přednáší MUDr. Kotas Rudolf, Ph.D..

Výklad se velice dobře poslouchá a pravidelní návštěvníci mají snazší přípravu na zkoušku. Během půl roku přednášek se sice nestihnout probrat všechna témata. Jednotlivá témata jsou odpřednesená v rozsahu, který je pro ústní zkoušku dostačující. Pan doktor bývá ochotný půjčit přednáškové prezentace studentům ke studiu.

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Praktika vede stejně jako přednáška MUDr. Kotas. Seznámíte se na nich vyšetřovacími metodami (EEG, evokované potenciály, EMG,…) ve vyšetřovnách, mnohdy i na vlastní kůži. Pozornost bude patřit také pacientům na lůžkovém oddělení, kde vám bude podrobně vysvětlena problematika choroby daného pacienta.

Prezence: Myslím, že je povolená jedna absence za semestr. Pokud jste lépe informováni, prosím doplňte :-).

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

První předtermín bývá vypsán již v prosinci pro velmi omezený počet studentů. V případě velkého zájmu bývá možno jej po dohodě s panem přednostou nebo MUDR. Kotasem nastavit o pár studentů, sekretářka těmto změnám nebývá příliš otevřená.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část je formou testu, který má více částí. Někde může být správně více odpovědí.

U ústní zkouška se losuje jedna otázka z obecné, jedna ze speciální neurologie. Obvykle zkouší přednosta. Každý student má 20 minut na přípravu, 20 minut na zkoušení. Je důležité znát souvislosti.

Pro výsledné hodnocení je nepodstatnější výkon u ústní zkoušky.

Materiály[upravit | editovat zdroj]

  • Přednášky (prezentace).
  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.


nebo

  • AMBLER, Zdeněk. NEUROLOGIE pro studenty lékařské fakulty. 4. vydání. Praha : Karolinum, 0000. 0 s. ISBN 80-246-0080-3.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Neurologická klinika FN Plzeň