Průvodce:Obecná biologie (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka předmětu Lékařská biologie a genetika probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku. Předmět je ohodnocen 9 kredity.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných praktický cvičení.

V zimním i letním semestru bývají přednášky ráno a jsou společné pro celý ročník. Přednáší se v Modré posluchárně UNIMECu.

Praktická cvičení má každá skupina zvlášť. Výuka probíhá v učebnách UNIMECu. Na praktických cvičeních je účast povinná s možností 1-2 absencí. Během roku probíhá několik kontrolních testů jejichž úspěšné splnění podmiňuje zápočet. Na konci letního semestru je výuka zakončena zkouškou.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Písemný test je zaměřen především na příklady z genetiky. Po úspěšném splnění testu následuje ústní zkouška, při které si student losuje jednu otázku z biologie a jednu z genetiky. V případě neúspěchu u písemné části zkoušky student ztrácí pokus, písemnou část zkoušky však při dalším pokusu již neopakuje.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. vydání. Jinočany : H+H, 2000. 0 s. ISBN 80-86022-46-3.


  • Poznámky z přednášek


Odkazy[upravit | editovat zdroj]