Průvodce:Patologie (LFP UK)

Z WikiSkript

Patologie je nejdůležitější předmět pro celý třetí ročník. Je ohodnocen 17 kredity za oba dva semestry a je ukončen zkouškou.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinných přednášek a povinných praktických cvičení. Přednášky probíhají v areálu FN Bory v Šiklově ústavu, patří mezi ty kvalitnější a všeobecně se mezi studenty doporučuje na ně chodit. Praktická cvičení včetně pitevny a muzea jsou tamtéž, každá skupina je má zvlášť. Na praktických cvičeních je účast povinná! V prvním semestru je zápočet pouze za účast na praktikách. Na konci druhého semestru výuky je nutno pro získání zápočtu absolvovat zkoušení v muzeu, někteří asistenti preferují zkoušení přímo na pitevně.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsané zápočty za oba semestry.

Zkouška se skládá ze tří částí, ze všech částí sbíráte body, které poté určí výslednou známku.
  • Zkoušení v muzeu, v rámci zápočtu, je první část zkoušky
Plní se v zápočtovém týdnu. Většinou je nutné nejen rozpoznat patologii, ale znát i etiologii, anatomii, a další záludnosti, které se dozvíte na praktikách ☺. V podstatě nelze neuspět, ale získáte málo bodů ke zkoušce. Muzeum je ohodnoceno 10 body.
  • Počítačový test
Test probíhá v počítačové učebně na děkanátu v ul. Husova. Test má 60 otázek (z celkového počtu 1533). Ke splnění podmínek této části zkoušky je třeba správně zodpovědět více než 42 otázek (70 %). Test je obtížný a hodně záleží na tom, jaké otázky vám vylosuje (některé jsou opravdu záludné). Není výjimkou, že studenti, kteří se na zkoušku připravují poctivě dva měsíce test nenapíší. Pokud test nenapíšete nemůžete ve zkoušce dál pokračovat a ztrácíte jeden termín. Příště už ho absolvovat nemusíte, na ústní část zkoušky můžete jít nejdříve za 14 dní. Pokud test napíšete, pokračujete další den ústní zkouškou. Na termín ústní části zkoušky se hlásíte na sekretariátu Šiklova ústavu. (tel.: 377 402 251)
  • Ústní část
Začíná zkouškou u mikroskopu (vždy v 7.30 v praktikárně Šiklova ústavu). Dostanete dva preparáty, opět musíte nejenom preparát poznat, ale také znát nějaké souvislosti. Je možné získat i 0 bodů, i když je pravidlem, že alespoň pár bodů většinou student ukořistí. Bezprostředně po praktické části následuje ústní zkouška. Taháte 3 otázky: obecná, speciální patologie a nádory. Za každou otázku můžete získat až 10 bodů.

O závěrečné známce by měl rozhodovat součet bodů z testu, mikroskopické praktické zkoušky, makroskopické praktické zkoušky a ústní zkoušky. Dosažitelné bodové maximum je 110 bodů (60 test, 10 mikro, 10 makro, 30 ústní).

Hranice jednotlivých stupňů hodnocení jsou nastaveny takto:

  • výborně: 95–110 bodů
  • velmi dobře: 80–94 bodů
  • dobře: 60–79 bodů
  • nevyhověl(a): 0–59 bodů

Počet bodů z testu a praktických zkoušek je konečný, nelze si jej „opravit“.

Tyto hranice ale nejsou dodržovány. Někteří zkoušející k počtu bodů nepřihlíží. Může se také stát, že pokud student projeví u zkoušky, byť u jediné otázky, hlubokou základní neznalost (e.g. při otázce „Intrakraniální krvácení“ se ukáže, že neví, který prostor je epidurální a který subdurální), není třeba sčítat body.

Pro postup do dalšího ročníku je úspěšné složení zkoušky z patologie, stejně jako z patofyziologie, prerekvizitou. Proto pokud nesložíte úspěšně zkoušku z patologie, nemůžete postoupit do dalšího ročníku!

Odkazy[upravit | editovat zdroj]