Průvodce:Pediatrie II. (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka pediatrického bloku probíhá na Dětském oddělení FN v Plzni - Lochotín a trvá 4 týdny - první 3 týdny trávíte na oddělení a poslední týden slouží jako příprava ke státní zkoušce. První den se všichni studenti dostaví v 8:00 do seminární místnosti kliniky (6. patro, vchod F) a dostanou informace o průběhu stáže včetně rozřazení na oddělení a obdrží zápočtový list. Další dny stáž začíná ráno v 7:30 hlášením kliniky v seminární místnosti, poté se studenti rozejdou na jednotlivá oddělení. Vchod na oddělení se nachází v přízemí vlevo od vchodu pavilonu F. Ambulance jsou v 6. patře, pavilon F. V pondělí, ve středu a v pátek se konají na klinice velké vizity, studenti jsou povinni se jich účastnit. Výuka oficiálně končí ve 13:00 odpoledním hlášením a rentgenovou vizitou. Je vhodné, aby byli na každém hlášení a vizitě přítomni alespoň nějací studenti.

Kazuistika: V rámci stáže si musí každý student připravit prezentaci na zadané téma. Témata studentům přidělí MUDr. Šašek vždy na začátku týdne. Prezentace musí obsahovat část teoretickou a kazuistickou. Dané téma pak student zpracuje v seminární práci, kterou odevzdá v den ústní zkoušky.

PLDD: každý musí absolvovat den až dva u praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinace MUDr. Šebkové se nachází na Vinicích, ulice Strážnická 36.

Výuka v Ústí nad Labem[upravit | editovat zdroj]

Výuka začíná v 8 hodin seminářem, který trvá 1 - 3 hodiny, seminář se koná v zasedací místnosti dětské kliniky v budově D. Po semináři navštívíte různé ambulance - endokrinologickou, gastroenterologickou, kardiologickou, alergologickou, neurologickou, plicní a další a také vizity na dětských odděleních. Pro zápočet je třeba splnit docházku a složit praktickou zkoušku. Praktická zkouška se týká kaziustiky a tématu, které jste si vybrali pro seminární práci. Seminární práci se vezete sebou ke státní zkoušce.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Státní zkouška má 4 části - seminární práce, praktická zkouška, test a ústní část. Test píše celá skupina najednou obvykle den před prvním dnem ústních zkoušek v počítačové místnosti na děkanátu. Seminární práci student odevzdá v den ústní zkoušky. Práce musí mít minimálně 10 stran, Times New Roman 12 pt, 1,5 řádkování. Praktickou zkoušku studenti vykonají ve stejný den jako test. Na ústní zkoušku se studenti dostaví dle informací na SISu. Otázek je celkem 144.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • STOŽICKÝ, František a Kateřina PIZINGEROVÁ. Základy dětského lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 359 s. ISBN 80-246-1067-1.
  • DORT, Jiří a Eva DORTOVÁ. Neonatologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2013. ISBN 9788024622538.
  • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 0000. 0 s. ISBN 978-80-247-2525-3.