Průvodce:Psychiatrie (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Poznámky z přednášek napomohou porozumět problematice řešené na praktických cvičeních. Účast na přednáškách nehraje významnou roli při skládání zkoušky, pokud si seženete dobré materiály. Přednáší MUDr. Procházková

Náplň
Obecná psychiatrie, popis jednotlivých klinických jednotek uvedených podle kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí, zásady diagnostiky a léčby v psychiatrii. Demonstrace pacientů, účast na terapeutických aktivitách na psychiatrické klinice. Vlastní vyšetření psychiatrického pacienta.[1]

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Probíhají formou semináře s vyučujícím a rozhovorů s pacienty. Noste si pláště.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Podmínkou zápočtu je docházka. Možná je (obvykle) jedna absence za semestr, nutno dohodnout se s vyučujícím (MUDr. Procházková).

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Nutný základní přehled k jednotlivým otázkám, žádné velké podrobnosti.

Materiály[upravit | editovat zdroj]

Knížky jsou k zapůjčení na sekretariátu psychiatrické kliniky. Vhodné jsou i vypracované otázky, které kolují mezi studenty, nejsou však spolehlivé. Dále:

  • Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001
  • Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001
  • Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002
  • Smolík P.: Duševní a behaviorální poruchy, průvodce klasifikací, nástin nosologie, diagnostika. Praha, Maxdorf 1996.
  • Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Psychiatrická klinika

  1. BERAN, JIří. SIS, Psychiatrie [online]. LFP UK, ©2009. Poslední revize 2009, [cit. 2011-09-29]. <https://is.cuni.cz>.